Praktikantplass ved ambassaden i Colombo - høsten 2017 og våren 2018

interns 2017 (1 of 1).jpg
Gjør som Ola K. Halvorsen og Maria K. Langaas - søk praktikantplass i Colombo.

Den norske ambassaden i Colombo lyser nå ut to praktikantplasser, for henholdsvis høsten 2017 og våren 2018. Søknadsfrist er 21. mai 2017, med tiltredelsesdato 7. august og 8. Januar.

Ambassaden i Colombo er en relativt liten utenriksstasjon med godt arbeidsmiljø som dekker spennende arbeidsområder. I tillegg til Sri Lanka har ambassaden ansvar for Maldivene. Som tidligere sentral aktør i landets fredsprosess, samt lengre historie som bistandspartner, har Norge tette bånd til Sri Lanka. I økende grad fokuserer ambassaden på næringsutvikling og næringslivssamarbeid, og følger i tillegg den pågående prosessen med overgangsjustis og ny grunnlov tett. Ambassaden rapporterer regelmessig til Utenriksdepartementet om den politiske og økonomiske utviklingen i landet, noe praktikanten vil ta stor del i.

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om, og interesse for utenrikstjenesten. Oppholdet vil gi innblikk i og erfaring fra det daglige arbeidet ved en utenriksstasjon. Praktikanten vil ta del i ambassadens daglige virke, og vil ha en svært variert arbeidshverdag. I tillegg til å delta i ambassadens rapportvirksomhet vil praktikanten blant annet kunne bidra med planleggingen av arrangementer, tilrettelegging av besøk og delta på møter og seminarer. 

For stillingen legges det vekt på relevant studiebakgrunn, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å arbeide selvstendig. Gode formidlingsevner på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig, er en forutsetning. Søkere bør ha høy arbeidskapasitet, være tilpasningsdyktige og serviceinnstilt. Kunnskap om og erfaring fra Sri Lanka og/eller regionen vil bli vektlagt positivt.

Praktikanten vil motta et stipend på ca. NOK 10.500 pr. måned under oppholdet. Reiseutgifter til Sri Lanka dekkes ikke av ambassaden. Praktikanten må selv finne bolig, men nåværende studentpraktikant kan være behjelpelig med tips om fremgangsmåte. Før avreise til Sri Lanka må praktikanten kontakte NAV og søke om frivillig medlemskap i Folketrygden.

Søkere må være norske statsborgere, og registrert som student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested i praksisperioden. Søkere som ikke er registrert ved et slikt lærested, men som tar sikte på å ta en mastergrad eller doktorgrad etter praktikantoppholdet, vil også bli vurdert. Søker kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Vi ber alle søkere om å sette seg inn i informasjonen om praktikantordningen på regjeringens hjemmesider.

Søknadsinformasjon

Frist for innsendelse av søknad for praktikantopphold høsten 2017/våren 2018 er søndag 21. mai. Praktikantstillingene vil ha en varighet på ca. 6 måneder.

Søknad på norsk, CV, karakterutskrift og eventuelle attester sendes til ambassadens e-postadresse emb.colombo@mfa.no. Merk søknaden «Praktikant Colombo – Navn». Vi ber om at søknad sammen med vedlegg sendes som en samlet pdf med minst mulig filstørrelse.  Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for skype/telefonintervju. Alle søkere vil bli informert om utfallet.

Spørsmål om praksisplassen kan sendes til ambassadesekretær for administrasjon Nova Stella Erta (Nova.Stella.Erta@mfa.no), eller til ambassadens nåværende praktikant Ola Krogh Halvorsen (Ola.Krogh.Halvorsen@mfa.no).