12. Sep 2018

Reiser til Malé, Maldivene

Det er planlagt avholdt presidentvalg på Maldivene 23. september 2018, og det kan forekomme uroligheter i denne forbindelse. Reisende oppfordres derfor til å ta nødvendige forholdsregler, holde seg unna store folkemengder og demonstrasjoner, følge med i media og lytte til råd fra lokale myndigheter.

Se reiseråd og reiseinformasjon for Maldivene her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_maldivene/id2428949/