Norskstøttet universitetssamarbeid kobler forskning og næringsliv innen ren energi

jaffna - Photo:Ambassaden
Den norske delegasjonen ble tatt godt i mot av Universitetet i Jaffna.

7. – 11.mai besøkte en delegasjon med representanter fra bl.a. norsk næringsliv, Høyskolen på Vestlandet og Universitet i Bergen Sri Lanka for å diskutere mulig samarbeid innen ren energi med srilankiske partnere. Delegasjonen besto av norske forskere, professorer og representanter fra til sammen 14 private bedrifter. Formålet med turen var å introdusere bedriftene til forskningen som pågår på nye typer solcelleteknologi og etablere et konsortium på ren energi. Besøket var også en mulighet for norske bedrifter til å bygge relasjoner med srilankisk næringsliv.

Økt kvalitet

Universitetssamarbeidet som startet for ett år siden skal strekke seg over de neste to årene og tar sikte på å øke kvaliteten på høyere utdanning og forskning ved både Høyskolen på Vestlandet og Universitetet i Jaffna. Universitet i Agder, Universitet i Bergen og Universitet i Peradeniya på Sri Lanka er også involvert i samarbeidet. Totalt ligger prosjektstøtten fra ambassaden på om lag 6.2 million kroner. Srilankiske myndigheter har også støttet prosjektet økonomisk.

Nytt masterprogram innen fornybar energi

Gjennom samarbeidet er det utformet et nytt masterprogram innen fornybar energi ved Universitet i Jaffna. Studiet vil ha oppstart i september og har allerede vekket stor interesse, noe som oppmøtet av de mange studentene bekreftet. Universitetssamarbeidet og den norske støtten har bidratt til at Universitetet i Jaffna har bygget et nytt forskningslaboratorium som vil gi forskere og studenter muligheten til å utvikle ny solcelleteknologi.

Forskningslaboratoriet er det første av sitt slag i den nordlige delen av Sri Lanka og vil bli en viktig komponent i det videre arbeidet med solcelleteknologi for studenter, ansatte og både srilankiske og norske bedrifter.  Ambassadør Gaustadsæther understreket i sin tale at dette er et stort steg i arbeidet om å promotere høyere utdanning på Sri Lanka. Prosjektet føyer seg også godt inn i den bredere norske utviklingspolitikken med satsning på ren energi i tråd med FN’s bærekraftsmål.

Samarbeidet har også hatt som mål å bevisstgjøre lokalbefolkningen om problemene Sri Lanka står ovenfor når det gjelder energi og til å inspirere ungdom til å velge høyere utdanning rettet mot fornybar energi og grønn teknologi.

Norske bedrifter møtte finansministeren

En håndfull av de norske bedriftene og ambassaden møtte Finansminister Mangala Samaraweera hvor de norske bedriftene orienterte om fremtidige prosjekter. Ambassadøren påpekte viktigheten av tette bånd mellom næringsliv og forskning. Det ble også diskutert hvordan Sri Lanka kan bidra til å legge forholdene  bedre til rette for norsk næringsliv.  

God stemning

Universitetssamarbeidet har oppnådd gode resultater i løpet av meget kort tid. Delegasjonsbesøket og de forskjellige arrangementene som fant sted sist uke er å anse som en suksess. Interessen for å etablerer et konsortium innen ren energi var stor både hos det private næringslivet i Norge og på Sri Lanka. Denne koblingen er viktig for å gjøre veien mellom kunnskap og praktiske løsninger innen ren energi så kort som mulig. Bedriftene trenger forskningsmiljø som bidrar med idèer og gode tekniske løsninger, og forskerne trenger bedriftene for å realisere nye innovasjonsideer.

Prosjektet er et godt eksempel på hvordan privat sektor og forskningsinstitusjoner kan utfylle hverandre i arbeidet med å oppnå globale og nasjonale målsetninger om kutt i CO2-utslipp.

To journalister fra NRK var med på turen for å lage en reportasje om professor Dhayalan Velauthapillai som er ildsjelen bak prosjektet. Velauthapillai som opprinnelig er fra Sri Lanka kom til Norge i 1984 for å studere ved universitetet i Bergen. Dhayalan blir ansett som et forbilde, ikke bare for norsk-tamiler, men for hele det flerkulturelle samfunn. Programmet vil bli vist på Dagsrevyen den 26. mai kl. 18.