16. Mar 2018

Unntakstilstand på Sri Lanka

6. mars ble det innført unntakstilstand på Sri Lanka. Unntakstilstanden skyldes uroligheter knyttet til interne motsetninger enkelte steder i landet. I forbindelse med urolighetene ønsker myndighetene å kontrollere spredningen av hatefulle ytringer på sosiale medier, noe som kan medføre at sosiale medier ikke fungerer optimalt i en periode.

Nordmenn på Sri Lanka bør ta nødvendige forholdsregler, utvise forsiktighet, holde seg unna store folkemengder og demonstrasjoner, følge med i media og lytte til råd fra lokale myndigheter. Det oppfordres videre til å holde løpende kontakt med familie og pårørende i Norge.

Vi anbefaler alle reisende, samt fastboende nordmenn til å registrere seg på reiseregistrering.no

UDs reiseinformasjon for Sri Lanka finner man her.