Statssekretær Holte besøkte Sri Lanka

Statssekretær Holte - Photo:Ambassaden
Det var lagt opp til et hektisk og variert program da statssekretær Jens Frølich Holte tok turen til Sri Lanka i forbindelse med forskningsskipet Dr. Fridtjof Nansens besøk til den vakre øya i det indiske hav.

Det er nærmere 40 år siden forskningsskipet Dr. Nansen sist var på Sri Lanka. Det imponerende skipet fra Bergen legger i dag ut på en 26-dagers tokt rundt øya for å kartlegge havressursene, og har både norske og srilankiske forskere om bord. Før forskningsarbeidet kunne sette i gang arrangerte ambassaden en mottagelse fredag kveld med over 200 deltagere som alle var kledd i blått for anledningen, og samtlige fikk en guidet tur om bord på skipet.

Statssekretæren fikk også tid til en visitt til Jaffna hvor Norge er involvert i flere utviklingsprosjekter i de tidligere krigsrammede områdene. I Jaffna-provinsen helt nord på øya er utfordringene også mange når det kommer til marin forsøpling. Havstrømmer og ekstremvær er noen av årsakene til at uendelige mengder søppel ender opp i Gurunagar, hvor lokale organisasjoner arbeider med bevisstgjøring omkring havforsøpling. Om lag 100 frivillige hadde møtte opp for å ønske statssekretæren velkommen og for å være med på opprydningen.

Deretter gikk turen videre til åpningen av et pakkingsanlegg for frukt- og grønnsaker. Anlegget er en del av et større ILO-prosjekt som har som mål å gjenopprette arbeidsmulighetene og levebrødet for lokalbefolkningen som ble berørt av krigen. Samarbeid med næringslivet har vært en nøkkelfaktor i utviklingen av prosjektet, og statssekretæren fikk æren av å laste den første kassen med papaya ombord i traileren som frakter varene til butikken.

I forbindelse med ankomsten til Dr. Fridtjof Nansen var ambassaden med på å arrangere et regionalt symposium om FNs bærekraftsmål 14: Liv under vann og et næringslivsseminar for norske og srilankiske aktører om bærekraftig bruk av havet. For øvrig bestod dagene av en rekke vellykkede møter med politiske ledere, hvor flere ser frem til å besøke Norge sammen med den srilankiske statsministeren i oktober.