Leveattester 2020 / Life certificates 2020

Leveattester 2020

NAV sender hvert år ut leveattester til pensjonsmottakere og uføretrygdede som bor utenfor Norge. På grunn av koronasituasjonen vil ikke NAV sende ut leveattester i 2020.

https://www.nav.no/no/person/pensjon/alderspensjon/nyheter/leveattester-2020

Life certificates 2020

Every year NAV sends life certificates to recipients of retirement pension and disability benefit living abroad. Due to the Corona situation NAV will not send life certificates in 2020.

https://www.nav.no/en/home/benefits-and-services/life-certificates-2020