COVID-19 Informasjon om reiser og koronavirus/Information on travel and corona virus

Her finner du svar på aktuelle spørsmål om reiser og koronasituasjonen.

Informasjon om reiser og koronavirus: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/koronavirus/id2692388/

Information on travel and coronavirus

https://www.regjeringen.no/en/topics/health-and-care/innsikt/koronavirus-covid-19/id2692388/

Sri Lanka

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_srilanka/id2424492/

Maldives

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_maldivene/id2428949/

For Norwegian Citizens: Register at Reiseregistrering.no   

Vi minner om at både reisende og fastboende nordmenn i utlandet kan registrere seg på reiseregistrering.no slik at Utenriksdepartementet kan nå ut med viktig informasjon. På denne måten får de også bedre oversikt. Takk for at du hjelper oss!