Airport traveller dawing - Photo:Ingrid Asp / ASD
Ingrid Asp / ASD

Har du husket å sjekke om du har gyldig pass?

De fleste har holdt seg hjemme de siste to årene. Nå letter restriksjonene sakte, men sikkert og mange planlegger å reise på en etterlengtet ferie til utlandet igjen.

For å bestille pass må man møte personlig ved ambassaden og det tar opptil 3 uker fra bestilling til passet er klart. Vi anbefaler derfor alle å sjekke om deres pass fortsatt er gyldig slik at du kan reise på ferie uten bekymringer!

Dersom du bestiller en ferie og rett før reisen finner ut at ditt eller barnas pass er utløpt vil dette faktisk ikke være grunnlag for utstedelse av nødpass.

Bestill en avtale ved å sende oss en e-mail: consular.colombo@mfa.no