Dual Citizenship / Dobbelt statsborgerskap

Fra og med 1. januar 2020 er det tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske.

Fra mandag 3. februar 2020 kan du registrere søknader om bibehold, gjenerverv og fedremelding i UDIs søknadsportal på nett. Det er inntil videre ikke mulig å reservere time for å levere søknad og underlagsdokumenter ved norske utenriksstasjoner. Det vil åpnes opp for dette så snart den tekniske løsningen tillater det.

Informasjon om nye regler som angår dobbelt statsborgerskap, meldinger om gjenerverv og automatiserte vedtak finnes gjennom følgende link til UDIs nettsider: 

https://www.udi.no/viktige-meldinger/nytt-om-dobbelt-statsborgerskap/

 

Dual citizenship 

From 1 January 2020, it is allowed to have one or more citizenships in addition to a Norwegian Citizenship.

From Monday, February 3, 2020, you can register applications for retention and re-acquisition of Norwegian Passport and Acknowledgement of Paternity in UDI's online application portal. For the time being, it is not possible to submit applications and supporting documents at Norwegian foreign service missions. This will be opened as soon as the technical solution permits.

For information in English regarding dual citizenship, click here: 

https://www.udi.no/en/important-messages/news-regarding-dual-citizenship/