COVID-19 Informasjon om reiser og koronavirus/Information on travel and corona virus

Utenriksdepartementet opprettholder reiserådet av 14. mars som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 20. august. Her finner du svar på aktuelle spørsmål om reiser og koronasituasjonen.

Informasjon om reiser og koronavirus: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/koronavirus/id2692388/

Information on travel and coronavirus

https://www.regjeringen.no/en/topics/health-and-care/innsikt/koronavirus-covid-19/id2692388/

Sri Lanka

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_srilanka/id2424492/

Maldives

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_maldivene/id2428949/

For Norwegian Citizens: Register at Reiseregistrering.no   

Vi minner om at både reisende og fastboende nordmenn i utlandet kan registrere seg på reiseregistrering.no slik at Utenriksdepartementet kan nå ut med viktig informasjon. På denne måten får de også bedre oversikt. Takk for at du hjelper oss!