Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Ambassaden åpner for søknader om bibehold, gjenerverv og levering av fedremelding

Ambassaden i Colombo åpner for søknader om bibehold, gjenerverv og levering av fedremelding for personer som ønsker å få norsk statsborgerskap fra 1. september 2020.

Du kan lese mer om dokumentasjonskrav og søknadsprosessen til norsk statsborgerskap her.

Denne guiden hjelper deg å finne ut av om du kan bli norsk statsborger.

Søknaden skal registreres i UDI søknadsportalen.

Personer som er bosatt på Sri Lanka må bestille time for levering av søknaden på ambassaden. Kontakt ambassaden på epost [email protected] eller telefonnummer 011 5608 700.