Søknad om pass

Nordmenn bosatt på Sri Lanka, som ønsker å søke om nytt pass, må søke personlig ved ambassaden i Colombo. Søknaden innleveres i konsulatseksjonens åpningstider, mandag til torsdag, mellom kl 09:00 og 12:00.

I nødsituasjoner kan man komme utenfor åpningstiden – forutsatt forhåndsavtale. Ettersom de maskinlesbare passene ikke utstedes ved ambassaden, men via politiet i Oslo, er det viktig at søker leser nøye gjennom fremgangsmåten. Søknader som ikke er fullstendige, kan dessverre ikke bli behandlet.

Når du fremsetter søknaden, bes du vennligst ha med følgende:

For voksne
• 1 eksemplar av skjemaet i utfylt stand. 
• 4 – fire – passfoto (fra samme serie, hvit bakgrunn, max. tre mnd. gamle, min. 36 x 47 mm). 
• Gammelt pass.

For barn under 18 år, må i tillegg til ovennevnte, også vedlegges:
• For å få maskinlesbart pass, må man ha personnummer (fremgangsmåte vil du finne nedenfor på denne side). 
•  Begge foreldres pass. 
• De bes vennligst lese side 2 av skjemaet "Søknadsopplysninger for pass" (vedlagt). Vennligst husk at begge foreldre må undertegne skjemaet.

Betalingsform: Passgebyr må betales på forhånd til bankkonto: 01-1190407-02 (Standard Chartered Bank). Gebyret er på 9330 LKR/ 450 NOK for voksne, og 5600 LKR/ 270 NOK for barn.

Ved tapt eller stjålet pass: 
• I stedet for pass; annen form for identifikasjon (f.eks.: norsk førerkort, norsk bankkort, norsk fødselsattest). 
• Tapsmelding (fåes ved henvendelse ambassaden). 
• Tapet må meldes lokalt politi og kopi av anmeldelsen må medbringes.

Hvor lang tid tar søknadsprosessen?
Man må normalt påregne 2 – to – uker, samt postgang til og fra Norge. 

Avhenting
Når maskinlesbart pass er ferdig utstedt, vil det bli sendt til ambassaden i Colombo. Ambassaden vil kontakte deg så snart det nye passet er ankommet. 

Personnummer
Personer, som har vært bosatt i Norge etter 1964, har personnummer. Hvis du er usikker på hva ditt personnummer er, bes du kontakte Særregisteret i Kongsvinger på telefonnummer: 00 47 62 88 23 20. 
Personer som er født i utlandet eller ikke har vært bosatt i Norge siden 1964, må søke om personnummer. For barn må bekreftet kopi av fødselsattest og kopi av foreldrenes pass vedlegges søknaden. Fødselsattesten må være på norsk, engelsk, fransk eller tysk. For voksne må bekreftet kopi av norsk pass vedlegges søknaden. Vennligst vær klar over at søknadsprosessen for personnummer kan ta ca. 6-8 uker.