Søknad om pass

Nordmenn bosatt på Sri Lanka, som ønsker å søke om nytt pass, må søke personlig ved ambassaden i Colombo.

I forbindelse med nedleggelsen av ambassaden i Colombo vil arbeidet med utstedelse av pass og personnummer avvikles i løpet av våren 2023. Se informasjon om frister for søknaden her.

Prosess for søknad om pass:

I nødsituasjoner kan man komme utenfor åpningstiden – forutsatt forhåndsavtale. Ettersom de maskinlesbare passene ikke utstedes ved ambassaden, men via politiet i Oslo, er det viktig at søker leser nøye gjennom fremgangsmåten. Søknader som ikke er fullstendige, kan dessverre ikke bli behandlet.

Pass for voksne over 18 år

  • Søker møter personlig på ambassaden/generalkonsulatet og fyller ut søknadsskjema (GP-7059 B/N).
  • Søker undertegner skjemaet med svart penn.
  • Søker leverer 1 passfoto som leveres sammen med skjemaet. Se krav til foto her.
  • Søker må fremvise nåværende pass.
  • Biometriske data (bilde/fingeravtrykk/signatur) tas opp.

For barn under 18 år, må det i tillegg til ovennevnte, også vedlegges:

  • Søknadsskjema (GP7059 B/N) fylles ut og 2 passbilder leveres inn. Se krav til foto her.
  • Begge foreldre (verger) må signere på søknadsskjema (dersom begge foreldre ikke kan møte må det leveres skriftlig samtykke av den av foreldrene som ikke møter).
  • Dersom en av foreldrene oppholder seg i Norge, må han/hun ta forbindelse med nærmeste politistasjon for å be om å få en sertifisert kopi av sitt pass fremsendt ambassaden via e-post: consular.colombo@mfa.no, samt samtykkeerklæring.
  • Søkers nåværende pass må medbringes.
  • Ved førstegangsutstedelse må det fremlegges personnummer, se mer informasjon under "personnummer" .

Pass blir utstedt på bakgrunn av de navneopplysninger som til enhver tid fremkommer i Folkeregisteret. Dersom det foreligger forskjell mellom den informasjon søker fremlegger og den informasjon som fremkommer i Folkeregisteret informeres det om at søker på eget initiativ må ordne dette.

Informasjon om gebyr for utstedelse av pass finner du her.

Gyldighetstid for pass:

Barn yngre enn 5 år: 2 års gyldighet

Barn mellom 5 og 10 år:3 års gyldighet

Barn mellom 10 og 16 år: 5 års gyldighet

Over 16 år: 10 års gyldighet

Ved tapt eller stjålet pass
Hvis du blir frastjålet eller taper ditt pass må tapet straks meldes til stedets politimyndighet. Be om å få en bekreftelse på anmeldelsen. Kontakt så ambassaden i Colombo for å søke om nytt pass. Dersom det haster kan man søke om nødpass. Søker må møte personlig ved ambassaden grunnet pålagt opptak av biometri. Se informasjon om krav til dokumentasjon ovenfor. I tillegg må politierklæring om tap vedlegges.

Srilankiske myndigheter vil kreve at man også søker om nytt visum eller utreisevisum. Dette kan man søke om hos Department of Immigration and Emigration (DIE)

Hvor lang tid tar søknadsprosessen?
Vanlige pass produseres i Norge, og det vil ta ca 2-3 uker før passet er klart for avhenting ved utenriksstasjonen.

Avhenting
Når maskinlesbart pass er ferdig utstedt, vil det bli sendt til ambassaden i Colombo. Ambassaden vil kontakte deg så snart det nye passet er ankommet.