Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Ambassaden_Bullers_Lane.jpg

Om ambassaden

49 Buller's Lane
Colombo 07
Sri Lanka

Phone: +94 11 560 8700
E-mail: emb.colombo@mfa.no
Consular Inquiries: consular.colombo@mfa.no
Fax: +94 11 560 8799

Ved behov for konsulær bistand utenfor ambassadens åpningstider kan Utenriksdepartementets operative senter kontaktes på telefon +47 23 95 13 00