Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Nødpass

Ved tap av pass er ambassaden behjelpelig med utstedelse av nødpass eller annet reisedokument for hjemreise.

Tapet må straks meldes til stedets politimyndighet og bekreftelse på dette må medbringes til ambassaden. Det må også medbringes to passbilder samt annen gyldig legitimasjon.

Det er et gebyr knyttet til utstedelse av nødpass. Informasjon om gebyr for utstedelse av pass finner du her (hyperlink to the table of consular fees).

MERK: Eventuelle bankgebyrer utover passgebyret må dekkes av betaleren.