Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Nødpass

Ved tap av pass er ambassaden behjelpelig med utstedelse av nødpass eller annet reisedokument for hjemreise.

Tapet må straks meldes til stedets politimyndighet og bekreftelse på dette må medbringes til ambassaden. Det må også medbringes to passbilder samt annen gyldig legitimasjon.

Det er et gebyr knyttet til utsedelse av nødpass. Gebyret er på 9330 LKR / 450 NOK for voksne og 5600 LKR / 270 NOK for barn.