Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Kontakt i krisesituasjoner

Dersom en krisesituasjon oppstår kan Utenriksdepartementets operative senter kontaktes.

Ved behov for konsulær bistand utenom ambassaden åpningstider kan Utenriksdepartementets operative senter kontaktes på telefon +47 23 95 00 00.

Dette senteret er døgnåpent og betjent av erfarne konsulærmedarbeidere, som også kan kontakte ambassadens personell ved behov.