Stortings- og sametingsvalget 2021

Norske statsborgere med stemmerett som befinner seg i utlandet kan avgi forhåndsstemme i perioden fra og med 1. juli 2021 til og med 3. september 2021. Forhåndsstemmegivning kan enten gjøres ved personlig oppmøte på Den norske ambassaden i Juba eller ved brevstemmegivning. Mer informasjon om både valget, stemmegivning og valgmateriell er tilgjengelig på www.valg.no. . I følge Sametinget har Valgdirektoratet bestemt at det bare skal sendes ut blanke stemmesedler som velgeren selv skriver på.  Valglistene i de ulike kretsene er derfor kun tilgjengelig her.

På grunn av koronasituasjonen må personlig oppmøte avtales på forhånd. Henvendelse kan rettes til ambassadens forværelse på mobil 092 090 0536 eller på e-post: Mazapkwe.Brenda.John.Wani@mfa.no. Forhåndsstemmegivingen vil være åpen i tidsrommet 09.00 og 15.00 mandag til fredag. Ambassaden vil holde stengt fredag 9. juli, tirsdag 20. juli og fredag 30. juli (nasjonale helligdager i Sør-Sudan). 

Vi viser for øvrig til smittevernregler som gjelder på ambassadeområdet; Bruk av munnbind, god sosial avstand og god håndhygiene. Det minnes om at nødvendig legitimasjon må medbringes.