Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Reiseregistrering

Alle norske borgere som, til tross for reiserådet, reiser til Sør-Sudan for kortere eller lengre opphold, eller som bor her permanent, oppfordres til å registrere seg på Reiseregistrering.no. I en eventuell krisesituasjon, vil det være lettere for ambassaden å komme i kontakt med deg.