Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Konsulær bistand til norske borgere i Sør-Sudan

Trenger du informasjon om generelle reiseråd, Norges utenriksstasjoner, sykdom og ulykker, tap av penger, billetter, og pass, arrestasjon eller bistand på andre måter?

På grunn av sikkerhetssituasjonen i Sør-Sudan, er ambassaden i Jubas mulighet til å bistå nordmenn meget begrenset. Vi viser til at det eksisterer et offisielt reiseråd for Sør-Sudan.

Informasjon om bistand for nordmenn som reiser til utlandet finner du Regjeringens hjemmesider.