Studentpraktikant ved ambassaden i Seoul

Ambassaden i Seoul tilbyr praktikantplasser for to studenter høsten 2023. Søknadsfrist er 12.04.2023.

Den norske ambassaden i Seoul har ansvaret for å ivareta Norges bilaterale relasjoner og diplomatiske forbindelser til Sør-Korea, og er sideakkreditert til Nord-Korea. Praktikantene vil inngå i ambassadens daglige virke og utføre løpende og varierte arbeidsoppgaver under veiledning av ambassadens faste personale. Dette omfatter bl.a. informasjonsinnhenting og rapportering om diverse politiske og økonomiske temaer, deltakelse på møter og seminarer, tilrettelegging av besøk og arrangementer, samt oppgaver relatert til næringsfremme, forsknings- og utdanningssamarbeid, kultursamarbeid, administrasjon og sosiale medier og kommunikasjon. Oppgavene omfatter også samarbeid med Innovasjon Norge og Norges Sjømatråd.

Arbeidsoppgavene vil gi god innsikt i det norsk-koreanske forholdet og fordypning i en rekke saksfelt knyttet til dette. Vi kan tilby et givende opphold i en spennende storby med høyt tempo. Du vil lære mye om den koreanske halvøy og Øst-Asia, en av verdens mest dynamiske regioner.

Søkere til praktikantplassene må være norske statsborgere og være registrert i et studieprogram ved et godkjent lærested enten i Norge eller i utlandet på bachelor- eller mastergradsnivå. Det forutsettes at studieløpet videreføres umiddelbart etter praktikantoppholdet. I enkelte tilfeller hvor søkeren nettopp har gjennomført en bachelorgrad vil man kunne bli vurdert hvis man har til hensikt å fortsette studieløpet med en mastergrad etter praktikantoppholdet. I tillegg er det et vilkår at man ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Relevant faglig bakgrunn, interesse for Nordøst-asiatiske regionale spørsmål, gode samarbeidsevner, samt muntlig og skriftlig fremstillingsevne vektlegges ved utvelgelsen.

Praktikantoppholdet er ikke lønnet. Det utbetales imidlertid et månedlig stipend som på ca. 19 000 norske kroner. Reise- og levekostnader utover det månedlige stipendet dekkes av praktikanten selv. Praktikanten må også selv skaffe bolig og sørge for medlemskap i folketrygdens helse- og pensjonsdel. Ambassaden vil være behjelpelige med å formidle kontakt til relevante boligutleiere i Seoul, samt sørge for nødvendige invitasjonspapirer knyttet til visum og oppholdstillatelse i Sør-Korea.

Søknad med CV og karakterutskrifter fra universitet og/eller høyskole sendes per e-post til emb.seoul@mfa.no innen 12.04.2023. Merk søknaden «Praktikant Seoul høst 2023– Navn». Vi ber om at søknaden, sammen med vedlegg, sendes som en samlet pdf-fil med minst mulig filstørrelse.

Spørsmål om praktikantplass kan rettes på e-post til nåværende studentpraktikanter Arvid Lim Arvid.lim@mfa.no og Shinam Saba Shinam.saba.syed.shehnaz@mfa.no