Høstens praktikanter.

Praktikantopphold ved den norske ambassaden i Seoul våren 2023

To ledige praktikantplasser for norske studenter ved den norske ambassaden i Seoul fra januar til juni 2023. Søknadsfrist er 7. oktober.

Den norske ambassaden i Seoul har ansvaret for å ivareta Norges bilaterale relasjoner og diplomatiske forbindelser til Sør-Korea, og er sideakkreditert til Nord-Korea. Praktikantene vil inngå i ambassadens daglige virke og under veiledning av ambassadens faste personale, utføre løpende og varierte arbeidsoppgaver. Dette omfatter bl.a. informasjonsinnhenting og rapportering om diverse politiske og økonomiske temaer, deltakelse på møter og seminarer, tilrettelegging av besøk og arrangementer, samt oppgaver relatert til næringsfremme, forsknings- og utdanningssamarbeid, kultursamarbeid, administrasjon og sosiale medier og kommunikasjon. Oppgavene omfatter også samarbeid med Innovasjon Norge og Norges Sjømatråd.

Arbeidsoppgavene vil gi god innsikt i det norsk-koreanske forholdet og fordypning i en rekke saksfelt knyttet til dette. Vi kan tilby et givende opphold i en spennende storby med høyt tempo. Du vil lære mye om den koreanske halvøy og Øst-Asia forøvrig, en av verdens mest dynamiske regioner.

Søkere til praktikantplassene må være norske statsborgere og være registrert i et studieprogram ved et godkjent lærested enten i Norge eller i utlandet på bachelor- eller mastergradsnivå. Det forutsettes at studieløpet videreføres umiddelbart etter praktikantoppholdet. I enkelte tilfeller hvor søkeren nettopp har gjennomført en bachelorgrad vil man kunne bli vurdert hvis man har til hensikt å fortsette studieløpet med en mastergrad etter praktikantoppholdet. I tillegg er det et vilkår at man ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Relevant faglig bakgrunn, interesse for Nordøst-asiatiske regionale spørsmål, gode samarbeidsevner, samt muntlig og skriftlig fremstillingsevne vektlegges ved utvelgelsen.

Praktikantoppholdet er ikke lønnet. Det utbetales imidlertid et månedlig stipend som p.t. utgjør om lag 17 500 norske kroner. Reise- og levekostnader utover det månedlige stipendet dekkes av praktikanten selv. Praktikanten må også selv skaffe bolig og sørge for medlemskap i folketrygdens helse- og pensjonsdel. Ambassaden vil være behjelpelige med å formidle kontakt til relevante boligutleiere i Seoul, samt sørge for nødvendige invitasjonspapirer knyttet til visum og oppholdstillatelse i Sør-Korea. Innreisekrav kan foreligge, men kan bli funnet på Sør-Korea – reiseinformasjon.

Søknad med CV og karakterutskrifter fra universitet og/eller høyskole sendes per e-post til emb.seoul@mfa.no innen 7. oktober. Merk søknaden «Praktikant Seoul våren 2023 – Navn». Vi ber om at søknaden, sammen med vedlegg, sendes som en samlet pdf-fil med minst mulig filstørrelse.

 

Spørsmål om praktikantplass kan rettes på e-post til nåværende studentpraktikanter Vilde Furuhaug Westby Vilde.Furuhaug.Westby@mfa.no og Emil Løstegård Emil.Lostegard@mfa.no.