Ambassaden i Seoul søker studentpraktikant for høsten 2019

Norges ambassade i Seoul søker studentpraktikanter for perioden medio august til 20. desember 2019. Søknadsfristen er 25. mars 2019.

 

(Photo Credit: Knut Marius Uddu Skjerve)

 

Den norske ambassaden i Seoul har ansvaret for å ivareta Norges bilaterale relasjoner og diplomatiske forbindelser til Sør-Korea. Ambassaden jobber kontinuerlig med å være oppdatert på det som skjer innenfor politikk og næringsliv som kan påvirke norske interesser eller norsk næringsliv i Korea. Ambassaden ivaretar også den norske forbindelsen til United Nations Command i Sør-Korea.


Praktikanten vil inngå i ambassadens stab og delta i det praktiske og politiske arbeidet, vanligvis med mye selvstendig arbeid og ansvar. Som praktikant vil du blant annet jobbe med ambassadens utadrettede kommunikasjon, delta på møter og foredrag, utarbeide rapporter til norske myndigheter, bidra til å planlegge og tilrettelegge for arrangementer, samt bistå med administrative oppgaver.


Relevant faglig bakgrunn, interesse for regionale spørsmål og gode kommunikasjonsevner vektlegges. God skriftlig- og muntlig formuleringsevne på både norsk og engelsk er en forutsetning for arbeidet på en utenriksstasjon.
Søkere til praktikantplassen må være norske statsborgere og være registrert i et studieprogram ved et godkjent lærested, på bachelor- eller mastergradsnivå. Søkeren kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.


Praktikantoppholdet er ikke lønnet. Det utbetales imidlertid et månedlig stipend som p.t. utgjør kr. 15 250. Reise- og levekostnader utover det månedlige stipendet dekkes av praktikanten selv. Praktikanten må også selv skaffe bolig og sørge for medlemskap i folketrygdens helse- og pensjonsdel.


Søknad med CV, karakterutskrifter og relevante attester og referanser sendes per e-post til emb.seoul@mfa.no innen 25. mars 2019. Merk søknaden «Praktikant Seoul høsten 2019 –Navn». Vi ber om at søknaden med vedlegg sendes som en samlet pdf med minst mulig filstørrelse.


Spørsmål om praktikantplass kan rettes til: ambassaderåd Veslemøy Lothe Salvesen på epost: Veslemoy.Lothe.Salvesen@mfa.no, eller nåværende praktikanter Truls Moltubakk, Truls.Moltubakk@mfa.no, og Isabelle Paulsen, Isabelle.Paulsen@mfa.no.