intern

Praktikantopphold ved den norske ambassaden i Seoul

Den norske ambassaden i Seoul tilbyr praktikantplass for norske studenter fra juli til desember 2022. Søknadsfristen er 8. april 2022.

Den norske ambassaden i Seoul har ansvaret for å ivareta Norges bilaterale relasjoner og diplomatiske forbindelser til Sør-Korea, og er sideakkreditert til Nord-Korea. Praktikantene vil inngå i ambassadens daglige virke og under veiledning av ambassadens faste personale, utføre løpende og varierte arbeidsoppgaver. Dette omfatter bl.a. politisk og økonomisk informasjonsinnhenting og rapportering, deltakelse på møter og seminarer, tilrettelegging av besøk og arrangementer, oppgaver relatert til næringsfremme, forsknings- og utdanningssamarbeid, kultursamarbeid, administrasjon og sosiale medier og kommunikasjon. Oppgavene omfatter også samarbeid med Innovasjon Norge og Norges Sjømatråd.

Arbeidsoppgavene vil gi god innsikt i det norsk-koreanske forholdet og fordypning i en rekke saksfelt knyttet til dette. Vi kan tilby et givende opphold i en spennende storby med høyt tempo. Du vil lære mye om den koreanske halvøy og Øst-Asia forøvrig, en av verdens mest dynamiske regioner.

Søkere til praktikantplassen må være norske statsborgere og være registrert i et studieprogram ved et godkjent lærested enten i Norge eller i utlandet på bachelor- eller mastergradnivå. Det forutsettes at studieløpet videreføres umiddelbart etter praktikantoppholdet. I tillegg er det et vilkår at man ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere (unntak gjelder for kandidater som fikk sitt praktikantopphold avbrutt som følge av Covid-19-pandemien våren 2020). Relevant faglig bakgrunn, interesse for Nordøst-asiatiske regionale spørsmål, gode samarbeidsevner, samt muntlig og skriftlig fremstillingsevne vektlegges ved utvelgelsen.

Praktikantoppholdet er ikke lønnet. Det utbetales imidlertid et månedlig stipend som p.t. utgjør om lag 17 000 norske kroner. Reise- og levekostnader utover det månedlige stipendet dekkes av praktikanten selv. Praktikanten må også selv skaffe bolig og sørge for medlemskap i folketrygdens helse- og pensjonsdel. Ambassaden vil være behjelpelige med å formidle kontakt til relevante boligutleiere i Seoul, samt sørge for nødvendige invitasjonspapirer knyttet til visum og oppholdstillatelse i Sør-Korea. Iht. nåværende regelverk må det påregnes noe tid i innreisekarantene ved ankomst. Ambassaden vil orientere nærmere om dette.

Søknad med CV og karakterutskrifter fra universitet og/eller høyskole sendes per e-post til emb.seoul@mfa.no innen 8. april 2022. Merk søknaden «Praktikant Seoul høsten 2022 – Navn». Vi ber om at søknaden, sammen med vedlegg sendes som en samlet pdf-fil med minst mulig filstørrelse.

Spørsmål om praktikantplass kan rettes på e-post til studentpraktikantene Evelina Märtha Iversen Evelina.Martha.Iversen@mfa.no  og Jens Kristian Øvstebø Jens.Kristian.Ovstebo@mfa.no   

Se også ambassadens hjemmeside: www.norway.no/south-korea