Praktikantopphold vår 2018

Interns
Praktikantene høsten 2017, Josephine Nordbø og Karin Kjølstad

Ambassaden i Seoul tilbyr studentpraktikantplass for første halvår 2018. Tiltredelse ultimo januar/primo februar. Ordningen tar sikte på å gi et innblikk i hele bredden av oppgaver på en norsk utenriksstasjon. Praktikantoppholdet vil ha en varighet på 6 måneder. Søknadsfrist er tirsdag 17. oktober 2017.

Sentrale arbeidsoppgaver under oppholdet vil være informasjonsinnhenting og rapportering om politiske og økonomiske forhold, arbeid med næringsliv, kultur, norgesprofilering og sosiale medier. Sør-Korea arrangerer vinter-OL i Pyeongchang i februar og mars 2018, noe ambassaden jobber tett med. Ambassaden i Seoul er en dynamisk arbeidsplass med varierte oppgaver innen en rekke fagfelt. Ambassaden er sideakkreditert til Nord-Korea. Les mer om ambassadens prioriteringer her.

Det legges vekt på relevant studiebakgrunn, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å arbeide selvstendig. God skriftlig- og muntlig formuleringsevne på både norsk og engelsk er en forutsetning for arbeidet på en utenriksstasjon. Søkere må ha stor arbeidskapasitet, sosial kompetanse og interesse for samfunnsspørsmål. Kjennskap til og erfaring fra regionen vil bli vektlagt.

Ordningen er åpen for norske statsborgere under høyere utdanning ved et godkjent lærested. Søkeren kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Søkere med fullført mastergrad vil ikke bli vurdert med mindre det foreligger en dokumenterbar plan om å fortsette studiene.

Praktikantplassen vil ha varighet på seks måneder og er ulønnet. Det ytes imidlertid et månedlig stipend på rundt 15 000 kroner. Praktikanten må selv dekke reise- og boutgifter, og selv skaffe til veie gyldig visum. Her vil ambassaden kunne bistå. Det er et krav at praktikanten får innvilget frivillig medlemskap i Folketrygden for utenlandsopphold. Ambassaden kan ikke formidle bolig.

Søknaden med CV, relevante karakterutskrifter, attester og referanser sendes til emb.seoul@mfa.no og merkes med «Praktikantsøknad» i emnefeltet. Aktuelle søkere vil bli invitert til telefonintervju.

Ved ytterligere spørsmål vennligst kontakt studentpraktikant Karin Ness Kjølstad, karin.ness.kjolstad@mfa.no, eller Josephine Nordbø, anne.josephine.nordbo@mfa.no.

Søknadsfrist: Tirsdag 17. oktober 2017.