Leveattestkontroll 2020 avlyst

NAV har besluttet at det ikke vil gjennomføres årlig leveattestkontroll av pensjonister og uføretrygdede bosatt i utlandet

NAV har besluttet at det ikke vil gjennomføres årlig leveattestkontroll av pensjonister og uføretrygdede bosatt i utlandet. Etter planen skulle leveattestene blitt sendt ut 1. april, men på grunn av Korona-situasjonen og behov for interne omprioriteringer i NAV, avlyses kontrollen i 2020. Dette vil ikke påvirke utbetalinger av pensjon eller uføretrygd.

 

For mer informasjon sjekk NAV sine sider på norsk 

 

Life certificate control 2020 cancelled

 

NAV have made the decision to cancel the annual life certificate control in 2020 due to the Covid-19 situation. The life certificates will not be sent this year. This will have no effect on the payments of pensions and disability benefits.

 

For more information check the NAV page in English