Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Reiseregistrering

Ambassaden oppfordrer alle norske borgere som planlegger eller allerede er på kortere eller lengre oppholdt på Korea-halvøya om å registrere seg ved ambassaden. Dette gjøres elektronisk gjennom www.reiseregistrering.no.

 

Registrering er frivillig, men anbefalt da det vil gjøre det lettere for ambassaden å komme i kontakt med og informere norske borgere ved særlige behov, slik som større kriser, naturkatastrofer, sykdom eller dødsfall.

 

Alle opplysninger behandles fortrolig. Registrerte må selv sørge for å oppdatere registreringen ved endring av f.eks. adresser, kontaktnumre, e-postadresse, pårørendeinformasjon, eller liknende.

https://www.reiseregistrering.no/