Reiseregistrering

Ambassaden oppfordrer alle norske borgere som planlegger eller allerede er på kortere eller lengre oppholdt på Korea-halvøya om å registrere sin reise. Dette gjøres elektronisk gjennom www.reiseregistrering.no.

 

Registrering er frivillig, men anbefalt da det vil gjøre det mulig  for ambassaden å komme i kontakt med og informere norske borgere ved særlige behov, slik som større kriser, naturkatastrofer, sykdom eller dødsfall.

 

Alle opplysninger behandles fortrolig. Vi ber om at man også avregistrerer seg når man ikke lengre er i landet.

Vi anbefaler alle reisende til Sør-Korea om å lese dokumentet Retningslinjer ved en krisesituasjon og sørge for egenberedskap i tråd med råd fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.