Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Ambassaden på Facebook

Ambassaden i Seoul har sin egen Facebook-side. Her kan du finne relevant og gjeldende informasjon om ambassadens arbeid og arrangementer som er av interesse for nordmenn i Sør-Korea.

Facebook-siden til ambassaden har tatt over rollen som nyhets- og arrangementsformidler. Hjemmesiden vil fremover ha hovedfokus på å formidle praktisk informasjon knyttet til spørsmål om visa, pass, oppholdstillatelse, førerkort og andre rent konsulære saker. Det vil også informeres om arrangementer som er blitt avholdt, men da hovedsaklig de ambassaden selv står for.

Facebook-siden, derimot, vil oppdateres jevnlig med informasjon om ambassadens daglige virke, arrangementer som avholdes hvor Norge er representert, promotering av Norge og norsk kultur, og retningslinjer i tilfelle krisesituasjoner. Mens hjemmesiden prøver å bistå både nordmenn og sørkoreanere i begge land, vil innholdet på Facebook-siden hovedsaklig være rettet mot sørkoreanere og nordmenn som oppholder seg i Sør-Korea. Ambassaden anbefaler derfor alle nordmenn i Sør-Korea å følge ambassadens Facebook-side.

Ambassaden tar gjerne imot spørsmål, kommentarer og tilbakemeldinger på hjemmesiden og vår bruk av sosiale medier; disse bes sendes til [email protected] eller som privat melding på ambassadens Facebook-side.

Facebooksiden kan nås her.