Åpen Samling 26. April

Invitasjon til åpen samling om situasjonen på Koreahalvøyen

Ambassaden i Seoul inviterer nordmenn i Sør-Korea til en åpen samling onsdag 26. april for å diskutere den nåværende situasjonen. Situasjonen er for tiden preget av en rekke nyhetsoppslag som vi håper å sette i sammenheng, og vi ønsker å benytte anledningen til å møte det norske miljøet for å dele tanker, svare på spørsmål og motta innspill. Vi setter av tid til å ta opp temaer som hvordan utenrikstjenesten kommuniserer informasjon og råd, og hvilket ansvar forskjellige aktører har.

 

Oppdatert reiseinformasjon om Sør-Korea finnes på regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_sorkorea/id2416503/. Vi anbefaler ellers alle norske borgere å registrere seg på www.reiseregistrering.no da det vil gjøre det lettere for utenrikstjenesten å komme i kontakt dersom en alvorlig situasjon skulle oppstå. Vi viser til slutt til retningslinjer for nordmenn ved en krisesituasjon som er tilgjengelig på ambassadens nye hjemmeside: https://www.norway.no/en/south-korea/.

 

Sted: Sjømannskirken, Okpo

Tid og dato: Onsdag 26 . april kl 14:00