Helene hopper

Praktikantopphold ved den norske ambassaden i Seoul

Den norske ambassaden i Seoul tilbyr praktikantplass for norske studenter.

Vi gjør oppmerksom på at grunnet Covid-19 lyses det for tiden ikke ut praktikantstillinger ved ambassaden i Seoul.

 

 

Ambassaden i Seoul utlyser praktikantstillinger to ganger i året, med oppstart i februar og juli. Formålet med praktikantoppholdet er å spre kunnskap og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten ved å gi et innblikk i utenrikstjenestens oppgaver og hvordan en norsk utenriksstasjon fungerer.

Sentrale arbeidsoppgaver under oppholdet vil være rapportering om politiske og økonomiske forhold, samt arbeid med kultur, sosiale medier og å fremme kunnskapen om norsk politikk, kultur og samfunnsforhold. Tilrettelegging av besøk og administrative gjøremål vil også være aktuelle. Arbeidsoppgavene vil fordeles mellom praktikantene, og vil foregå under veiledning av ambassadens faste personale. 

I søknaden legges det vekt på relevant studiebakgrunn, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å arbeide selvstendig. Gode formidlingsevner på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig, er en forutsetning. Dokumentert interesse for Nordøst-Asia og erfaring fra regionen blir vektlagt.

Praktikantordningen er for studenter som er under utdanning ved et godkjent (norsk eller utenlandsk) lærested, og som ikke har vært praktikanter i utenrikstjenesten tidligere. Søkere må være norske statsborgere og medlem av Folketrygden. Stillingene er ikke lønnet, men det et ytes et stipend. Praktikanten må selv dekke reise- og boutgifter. 

Ambassaden i Seoul er akkreditert til både Sør- og Nord-Korea, og deler kontor med Innovasjon Norge. Vi har totalt 15 medarbeidere som består av 4 utsendte og 8 lokalt ansatte, i tillegg til Innovasjon Norges kontor.