Praktikantopphold ved ambassaden i Seoul

Helene hopper
Solveig Helene Ruud, Praktikant våren 2018.

Den norske ambassaden i Seoul tilbyr praktikantplass for norske studenter fra ca 14. januar til ca 12.juli 2019. Søknadsfristen er 16. September 2018.

Den norske ambassaden i Seoul har ansvaret for å ivareta Norges bilaterale relasjoner og diplomatiske forbindelser til Sør-Korea. Ambassaden jobber kontinuerlig med å være oppdatert på det som skjer innenfor politikk og næringsliv som kan påvirke norske interesser eller norsk næringsliv i Korea. Ambassaden ivaretar også den norske forbindelsen til United Nations Command i Sør-Korea.

Praktikanten vil inngå i ambassadens stab og delta i det praktiske og politiske arbeidet, vanligvis med mye selvstendig arbeid og ansvar. Som praktikant vil du blant annet jobbe med ambassadens utadrettede kommunikasjon, delta på møter og foredrag, utarbeide rapporter til norske myndigheter, bidra til å planlegge og tilrettelegge for arrangementer, samt bistå med administrative oppgaver. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak foregå under veiledning av ambassadens faste personale. 

Søkere til praktikantplassen må være norske statsborgere og være registrert i et studieprogram ved et godkjent lærested enten i Norge eller i utlandet på bachelor- eller mastergrad nivå. Det forutsettes at studieløpet videreføres umiddelbart etter praktikantoppholdet. I tillegg er det et vilkår at man ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Relevant faglig bakgrunn, interesse for regionale spørsmål, gode samarbeidsevner og muntlig og skriftlig fremstillingsevne vektlegges ved utvelgelsen.

Praktikantoppholdet er ikke lønnet. Det utbetales imidlertid et månedlig stipend som p.t. utgjør kr. 15 750. Reise- og levekostnader utover det månedlige stipendet dekkes av praktikanten selv. Praktikanten må også selv skaffe bolig og sørge for medlemskap i folketrygdens helse- og pensjonsdel.

Søknad med CV og karakterutskrifter fra universitet og/eller høyskole sendes per e-post til emb.seoul@mfa.no innen 16. september 2018. Merk søknaden «Praktikant Seoul våren 2019 –Navn». Vi ber om at søknaden sammen med vedlegg sendes som en samlet pdf med minst mulig filstørrelse.

Spørsmål om praktikantplass kan rettes til: ambassaderåd Veslemøy Lothe Salvesen på epost: Veslemoy.Lothe.Salvesen@mfa.no, eller nåværende praktikant Malin Hogstad på e-post: Malin.Elisabeth. Tvedt.Hogstad@mfa.no