Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Covid-19 - Viktig informasjon om innreise til Norge

Regjeringen har innført strenge regler for innreise og grensekontroll i Norge grunnet spredningen av Covid-19 (koronavirus). Utenlandske borgere som ikke har oppholdstillatelse i Norge kan bli bortvist ved grensen av hensyn til folkehelsen. Regelverket knyttet til hvem som tillates å reise inn i Norge vurderes fortløpende. Nærmere informasjon finner du her: Om koronasituasjonen - UDI

Norske statsborgere kan reise til Norge.

Helsefaglig informasjon og smittevernsråd ved reiser finnes på Folkehelseinstuttets nettside: Koronavirus - temaside - FHI

Med forbehold om at reglene endres fortløpende er hovedregelen pr 19. juli at;

  • Reisende til Norge fra «røde regioner må fremvise attest på negativ test for SARS-CoV-2 før ankomst Norge. Testen må være tatt i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid på første del av flyreisen. Det er unntak for norske borgere. Det anbefales likevel at alle fra «røde land/områder tester seg. Uavhengig av dette krever flere flyselskap negativ covid-19 test; vennligst sjekk med flyselskapet ditt hva de krever.
  • Alle som skal til Norge må registrere informasjon om blant annet navn, kontaktopplysninger, karantenested og eventuelt arbeidsgiver. Hovedregelen er at alle som skal passere grensen, også norske statsborgere, skal registrere seg. entrynorway.no Unntak for de som kan fremvise koronasertifikat godkjent av norske myndigheter, se nedenfor.  
  • Reisende som kommer til Norge fra røde regioner må i  innreisekarantene uavhengig om de har symptomer
  • Reisende testes for Covid-19 ved innreise.

  • Fullvaksinerte og de som har hatt covid-19 de siste seks månedene er unntatt innreisekarantene. Foreløpig er det kun fremvisning av koronasertifikat (norsk, dansk, svensk eller EUs digitale koronasertifikat) med en QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter, som er ansett som sikker og verifiserbar måte å dokumentere vaksinasjon eller gjennomgått sykdom.