Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Covid-19 - Viktig informasjon om innreise til Norge

Viktig informasjon om innreise til Norge

Regjeringen har innført strenge regler for innreise og grensekontroll I Norge grunnet spredningen av Covid-19 (koronavirus). Utenlandske borgere som ikke har oppholdstillatelse i Norge kan bli bortvist ved grensen av hensyn til folkehelsen. Nærmere informasjon finner du her https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/besok-ferie-og-fritidsreiser/ . Regelverket knyttet til hvem som tillates å reise inn i Norge vurderes fortløpende. Alle som kommer til Norge må sette seg inn i situasjonen der.

Norske statsborgere kan fortsatt reise til Norge.

I Norge gir Folkehelseinstituttet helsefaglige reiseråd og smittevernsråd du finner deres oversikt over innreisebestemmelser her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

  • Alle reisende må teste seg for covid-19 ved innreise. Testen skal som hovedregel skje ved grensestasjonene. Det er krav til at testen gjøres så snart som mulig og senest ett døgn etter ankomst. Reisende må reise inn i Norge via grensestasjoner med testing. Flere mindre grensestasjoner vil bli stengt, jf. lenke Innfører testplikt for reisende til Norge - regjeringen.no

 

  • Reisende til Norge fra "røde land/områder" må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt i løpet av 72 timer før innreise. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Kravet gjelder ikke for norske statsborgere. Det anbefales likevel at alle fra «røde land/områder tester seg. Uavhengig av dette krever flere flyselskap negativ covid-19 test, vennligst sjekk med slyselskapet ditt hva de krever.

 

  • Alle som skal til Norge må registrere informasjon om blant annet navn, kontaktopplysninger, karantenested og eventuelt arbeidsgiver. Hovedregelen er at alle som skal passere grensen, også norske statsborgere, skal registrere seg. I påvente av en digital løsning, er ordningen papirbasert. Frem til den digitale løsningen er på plass, skal skjemaet skrives ut og leveres i papir på grensen. Formålet med registreringen er å sikre etterlevelse av karanteneplikten, styrke smittevernet og bidra til bedre smitteoppsporing.

 

  • Reisende som kommer til Norge fra røde regioner må i 10-dagers innreisekarantene uavhengig om de har symptomer.