Dagens krav om innreisekarantene avvikles

Artikkel | Sist oppdatert: 26.01.2022

Etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet avvikler regjeringen kravet om innreisekarantene, fordi det ikke lenger anses som smittevernfaglig nødvendig. Kravet opphører fra og med midnatt, natt til 26. januar 2022.

FHI viser til at reisende "uten koronasertifikat" utgjør 7 prosent av de registrerte reisende, og 4 prosent av smittetilfellene. Etter FHIs vurdering har dermed tiltaket liten betydning for epidemiens utvikling eller for sykehuskapasiteten i Norge, og anser ikke at innreisekarantene er nødvendig i dagens situasjon.

– Jeg er enig med FHI i at andelen smittede blant innreisende uten koronasertifikat er så liten relatert til den smittesituasjonen vi har i Norge nå, at tiden er inne for å endre på kravet om innreisekarantene, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. – Avvikling av innreisekarantene vil bidra til en raskere åpning av samfunnet, med enklere innreise. Dette kan gi positive samfunnsøkonomiske konsekvenser for næringslivet generelt og reiselivsbransjen spesielt. (uthevelse gjort av ambassaden i Pretoria)

Reisende må fortsatt teste seg og registrere seg ved ankomst til Norge. Krav om attest for negativ test tatt før ankomst gjelder også fortsatt for personer som ikke kan dokumentere med koronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19. Det er viktig å minne om at de som reiser inn må teste seg ved symptomer og gå i isolasjon ved positiv test. De som allerede er i innreisekarantene kan gå ut av denne fra og med midnatt, natt til 26. januar. (uthevelse gjort av ambassaden i Pretoria)

– En viktig årsak til at jeg mener vi nå bør oppheve kravet om innreisekarantene er behovet for å se smitte- og innreisekarantene i sammenheng. Smittekarantene for nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære er allerede avviklet.
Fra 26. januar vil smittekarantene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære være mulig å erstatte med daglig testing, sier Kjerkol.

Innreisekarantene kan gjeninnføres dersom smittesituasjonen skulle endre seg eller det skulle komme en ny virusvariant som krever strengere tiltak.

Regjeringen vil komme tilbake med en samlet vurdering av alle innreisetiltak, herunder bl.a. testkrav på grensen, i begynnelsen av februar.

 

Les denne artikkelen på Helse- og omsorgsdepartementets hjemmeside Dagens krav om innreisekarantene avvikles - regjeringen.no