Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Corona virus / Covid-19 - Retur til Norge under lock down i Sør Afrika

For reiseinformasjon om Sør Afrika, se her. Fastboende i Sør Afrika bør følge med på råd og informasjon fra lokale myndigheter.

Du finner svar på aktuelle spørsmål om reiser og koronavirus her.

For ytterligere informasjon fra helsedirektoratet, se her.

Retur til Norge under lock down nivå 1 i Sør Afrika

Frem til 1. oktober er eneste utreise/innreise mulighet repatrieringsfly. Du finner mer om disse på våre hjemmesider:

Air France

KLM

Lufthansa

Qatar Airways

De tre største flyplassene: Cape Town International, King Shaka International (Durban) og OR Tambo International (Johannesburg/Pretoria) åpner for kommersiell internasjonal flytrafikk fra 1. oktober. Ambassaden avventer mer informasjon angående innreise fra land med høye smittetall.

De som reiser inn til Sør Afrika fra 1. oktober vil måtte fremvise en negativ COVID-19 test som ikke er eldre enn 72 timer fra avreise. Dersom dette ikke kan fremvises må den reisende i karantene på egen bekostning ved ankomst Sør Afrika.

Det er obligatorisk å bære munnbind på offentlige steder og i forbindelse med offentlig transport. Det er portforbud fra midnatt til klokken 04:00.

Mer detaljert informasjon om nivå 1 finner du her:

https://sacoronavirus.co.za/2020/09/18/disaster-management-act-regulations-alert-level-1-during-coronavirus-covid-19-lockdown/

Fra 1. september 2020 vil ambassaden ikke lenger utstede passerbrev (Laissez-passer) for reisen fra hjemme adressen i Sør Afrika til oppmøtestedet for flyavgang. Dette er i sammenheng med at Predsident Cyril Ramphosa annonserte lockdown nivå 2 18. august og at det dermed er åpnet for reise mellom provinser og innenlands flyreiser.

Sør Afrikanske statsborgere med gyldig oppholdstillatelse for Norge som planlegger å reise til Norge under lock down vil finne et standard brev for innreise her.

 

English text

Please find answers to questions regarding travel and the corona virus here.
Norwegian nationals living in South Africa should pay attention to advise and information given by local authorities.

For those considering to travel to Norway, please find information from the Norwegian Directorate of Health here.

Return to Norway during lock down level 1 in South Africa

The South African borders are closed for commercial flights until 1 October. If you wish to leave before 1 October you will need to book with one of the confirmed repatriation flights: 

Air France

KLM

Lufthansa

Qatar Airways

The three largest airports: Cape Town International, King Shaka International (Durban) and OR Tambo International (Johannesburg/Pretoria) will open from commercial flights from 1 October. The Embassy is awaiting more information regarding the resumption of commercial flights.

Travellers entering South Africa from 1 October will have to produce a negative COVID-19 test that is no older than 72 hours from departure. If this test can not be provided the traveller will have to go into quarantine at their own expense on arrival in South Africa.

Face masks are compulsory in public places and on public transport. There is a general curfew between midnight and 04:00.

More information regarding level 1 of lock down: 

https://sacoronavirus.co.za/2020/09/18/disaster-management-act-regulations-alert-level-1-during-coronavirus-covid-19-lockdown/

From the 1st of September 2020 the embassy will no longer provide travelers with a Certificate of Travel (Laissez-passer). The 18th of August 2020, the President Cyril Ramaphosa announce lockdown level 2. During level 2 you are allowed to move in-between province and fly domestic. 

South African nationals with valid residence permits for Norway planning to travel to Norway during the lock down, will find a standard entry letter here.