Praktikantopphold ved ambassaden i Pretoria

Den norske ambassaden i Pretoria tilbyr to praktikantplasser for norske universitets- eller høyskolestudenter. Vi tar nå imot søknader for våren 2022. Ambassaden har, i tillegg til Sør-Afrika, ansvaret for Botswana, Namibia, Madagaskar, Lesotho og Zimbabwe.

Arbeidsoppgaver

Målsettingen med praktikantordningen er å gi studenter et innblikk i internasjonalt arbeid, og å bidra til å spre kunnskap om, og interesse for, utenrikstjenesten. Det blir derfor lagt vekt på at praktikanten skal få bredest mulig innsikt i ambassadens virksomhet.

Som praktikant må du være forberedt på varierte arbeidsoppgaver. Ambassadens innsatsområder er å styrke det politiske og økonomiske samarbeidet mellom Norge og Sør-Afrika, samt de sideakkrediterte landene,  næringsfremme, norgesprofilering og bistandsforvaltning. Det legges opp til at en av praktikantene vil arbeide med næringsfremme og økonomisk rapportering, mens den andre vil arbeide særskilt med politisk rapportering. Praktikantene kan også bli engasjert i planlegging av arrangement og tilrettelegging ved bilaterale besøk til landet. Stasjonssjefen kan endre arbeidsoppgavene ved behov.

Kvalifikasjoner

Praktikantordningen er åpen for studenter med norsk statsborgerskap som er under utdanning. Søkeren må være interessert i samfunnsspørsmål og næringsliv, ha gode samarbeidsevner, være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og kunne tilpasse seg de kulturelle og sosiale utfordringene som et liv utenfor Norge fører med seg.

Kandidaten må ha god formuleringsevne på norsk og engelsk. I vurderingen vil det bli lagt vekt på søkerens faglige bakgrunn. For den ene praktikanten er det ønskelig med økonomisk bakgrunn.

Søkere må oppfylle de formelle kravene som gjelder for studentpraktikantordningen, som inkluderer norsk statsborgerskap, være under utdanning og inneha medlemskap i folketrygden. Søkere som har fullført en grad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, vil likevel bli vurdert hvis søkeren har til hensikt å videreføre studier etter praktikantoppholdet.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til telefonintervju.

Praktikanter som fikk kansellert tilbud  om praktikantopphold, eller fikk praktikantoppholdet avbrutt, som følge av covid-19, er søknadsberettiget.

Betingelser

Praktikantoppholdet har en varighet på inntil seks måneder med start i januar 2022.

Det tilstås et stipend på NOK 12 250 pr. måned til delvis dekning av levekostnader. Stipendet utbetales til en norsk bankkonto. Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Pretoria, vaksiner, reiseforsikring og bolig. Det tilrås at praktikanten er fullvaksinert mot covid-19 før tiltredelse.

Studenten må selv søke om visum før avreise. Ambassaden kan bistå med veiledning om søknadsprosessen.

Søknad med CV, karakterutskrifter og ev. attester sendes samlet i en PDF fil pr. email til: emb.pretoria@mfa.no  innen 24. oktober 2021 og merkes med "Praktikant” i emnefeltet. 

Spørsmål om praktikantordningen kan stilles til ambassaderåd Anna Sæbø (anna.saebo@mfa.no

Søknadsfrist er 24 oktober 2021

Royal Norwegian Embassy
165 Lynwood Rd
Brooklyn 0181, Pretoria

 
Covid-19

Det gjøres oppmerksom på at utviklingen under den pågående pandemien, herunder smitteutvikling og reiserestriksjoner, kan medføre at ambassaden blir nødt til å forskyve tiltredelsestidspunkt, eller i siste instans, avlyse oppholdet. Ambassaden kan dessverre ikke påta seg å dekke ekstra kostnader som følge av et forsinket eller avlyst opphold.