Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

50% stilling ved Ambassaden i Pretoria

Det er ledig stilling som lokal konsulær medarbeider i 50% stilling ved ambassaden.

Den norske ambassaden i Pretoria representerer Norge i Sør-Afrika, Botswana, Lesotho, Madagaskar, Namibia og Zimbabwe.

Arbeidsoppgavene omfatter bistand til norske borgere og forvaltningsmessige oppgaver på det konsulære området, herunder søknader knyttet til personnummer og pass.  Stillingen bistår i oppdatering av ambassadens hjemmeside. Arbeidsoppgavene vil kunne endres ved behov.

Det er krav til utdanning fra minimum videregående skole. Manglende formell utdanning kan kompenseres ved annen utdanning og relevant erfaring. God kjennskap til bruk av MS Office verktøy. Må ha gode kunnskaper i norsk og engelsk – muntlig og skriftlig.

Administrativ ryddighet og vurderingsevne er viktig. Evne til å prioritere – arbeide strukturert og målrettet. Stor arbeidskapasitet og fleksibilitet. Evne til å samarbeide godt med andre og bidra til et godt arbeidsmiljø i en travel hverdag. Stillingen medfører stor grad av kundebehandling og det stilles derfor krav om gode service- og samarbeidsevner.

Stillingen byr på selvstendige og varierte arbeidsoppgaver i et spennende miljø. Stillingen er en fast deltidsstilling med seks måneders prøvetid.

Søknadsfrist: 16. august 2021

Merk søknaden «konsulærstilling» og send søknaden på e-post til anna.saebo@mfa.no. Se ambassadens nettside for forståelse for og oversikt over konsulære oppgaver.