Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Strengeste innreiseregler siden mars 2020 // Norway introduces the strictest entry restrictions since March 2020

For å begrense risikoen for spredning av den betydelig mer smittsomme varianten av koronaviruset, strammer regjeringen kraftig inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet vil kun utlendinger som er bosatt i Norge få anledning til å reise inn i Norge. // To limit the risk of transmitting the significantly more contagious variant of the coronavirus, the Government is imposing far stricter rules on foreign nationals who seek entry to Norway. In general, only foreign nationals who reside in Norway will be permitted to enter.

For mer informasjon vennligst se pressemeldingen under:

Pressemelding

For more information in English, please visit the press release below:

Press release