Praktikantopphold ved ambassaden i Pretoria

Praktikanter ved ambassaden våren 2020 Sandra og Ida

Den norske ambassaden i Pretoria tilbyr to praktikantplasser for norske universitets- eller høyskolestudenter. Vi tar nå imot søknader for høsten 2020. Ambassaden har, i tillegg til Sør-Afrika, ansvaret for Botswana, Namibia, Madagaskar, Lesotho og Zimbabwe.

Arbeidsoppgaver

Målsettingen med praktikantordningen er å gi studenter et innblikk i internasjonalt arbeid, og å bidra til å spre kunnskap om, og interesse for, utenrikstjenesten. Det blir derfor lagt vekt på at praktikanten skal få bredest mulig innsikt i ambassadens virksomhet.

Som praktikant må du være forberedt på varierte arbeidsoppgaver. Ambassadens innsatsområder er å styrke det politiske og økonomiske samarbeidet mellom Norge og Sør-Afrika, samt de sideakkrediterte landene,  næringsfremme, norgesprofilering og bistandsforvaltning. Det legges opp til at en av praktikantene vil arbeide med næringsfremme og økonomisk rapportering, mens den andre vil arbeide særskilt med politisk rapportering. Praktikantene kan også bli engasjert i planlegging av arrangement og tilrettelegging ved bilaterale besøk til landet. Stasjonssjefen kan endre arbeidsoppgavene ved behov.

 

Kvalifikasjoner

Praktikantordningen er åpen for studenter med norsk statsborgerskap som er under utdanning. Søkeren må være interessert i samfunnsspørsmål og næringsliv, ha gode samarbeidsevner, være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og kunne tilpasse seg de kulturelle og sosiale utfordringene som et liv utenfor Norge fører med seg.

Kandidaten må ha god formuleringsevne på norsk og engelsk. I vurderingen vil det bli lagt vekt på søkerens faglige bakgrunn. Økonomistudier og interesse for næringsliv vil være en fordel.

Søkere må oppfylle de formelle kravene som gjelder for studentpraktikantordningen, som inkluderer norsk statsborgerskap, være under utdanning og inneha medlemskap i folketrygden. Søkere som har fullført en grad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, vil likevel bli vurdert hvis søkeren har til hensikt å videreføre studier etter praktikantoppholdet.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til telefonintervju.

 

Følgende betingelser gjelder for praktikantoppholdet i Pretoria:

Praktikantoppholdet har en varighet på inntil seks måneder med start i august 2020.

Det tilstås et stipend på NOK 11 500 pr. måned til delvis dekning av levekostnader. Stipendet utbetales til en norsk bankkonto. Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Pretoria, vaksiner, reiseforsikring og bolig.

Studenten må selv søke om visum før avreise. Ambassaden kan bistå med veiledning om søknadsprosessen.

 

Søknad med CV, karakterutskrifter og ev. attester sendes samlet i en PDF fil pr. email til: [email protected]  innen 8. mars 2020 og merkes med "Praktikant” i emnefeltet. 

Spørsmål om praktikantordningen kan stilles til ambassaderåd Anna Sæbø ([email protected]

Søknadsfrist er 8. mars 2020

Royal Norwegian Embassy
165 Lynwood Rd
Brooklyn 0181, Pretoria