Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Nye regler for innreise til Sør-Afrika

Sør-Afrika har vært nedstengt siden 27. mars. Unntakstilstanden er forlenget til 15. oktober 2020. Landet gikk fra nivå fem (det strengeste nivået) til nivå fire 1. mai, 1. juni til nivå tre, 18. august til nivå to og 21. september til nivå en. 1. oktober åpnet det gradvis for kommersielle internasjonale flyvninger med åpning av de tre internasjonale flyplassene i hhv. Johannesburg, Cape Town og Durban.

Innreise

For innreise til Sør-Afrika må det fremvises negativ covid-19-test som ikke er eldre enn 72 timer før avreise. Bruk av munnbind er obligatorisk. 

Kontakt ditt forsikringsselskap for bekreftelse på at du er reiseforsikret under oppholdet.

Du finner oppdatert oversikt over høy-risikoland med egne innreisebestemmelser her. Lokale myndigheter oppdaterer oversikten hver fjortende dag.

Under ditt opphold i Sør-Afrika

Følg rådene fra sør-afrikanske myndigheter. På nettstedet https://sacoronavirus.co.za/ finner du oppdatert informasjon fra helsemyndighetene i Sør-Afrika.

Ved symptom på Covid-19 isoler deg selv og kontakt lege. Corona-hotline i Sør-Afrika for medisinske spørsmål er +27 800 029 999 eller WhatsApp +27 600 123456.

Dersom du oppholder deg i Sør-Afrika og visumet ditt utløp etter 15. mars 2020, og du ikke har kunnet reise ut pga. pandemien, er fristen for å ikke bli erklært uønsket i Sør-Afrika nå forlenget til 31. januar 2021. Se nærmere informasjon fra Departement of Home Affairs, Gazette vol 663 av 30. september.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Sør-Afrika oppfordres til å registrere seg på https://www.reiseregistrering.no/

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Ambassaden har ikke ansvar for om informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser. For siste oppdaterte informasjon om innreisebestemmelser, oppfordres reisende til å ta kontakt med Sør-Afrikas ambassade i Oslo.

Se også spørsmål og svar vedrørende de nye innreisebestemmelsene her

Ambassaden minner om at Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 15. januar. Se nærmere informasjon her: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/