Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Nye regler for innreise til Sør-Afrika

Sør-Afrika introduserer et nettbasert helseskjema for reisende inn til Sør Afrika fra 17. desember. I første omgang vil den nettbaserte løsningen være tilgjengelig for de som ankommer Sør Afrika via OR Tambo International Airport, de som reiser ut av Sør Afrika fra Cape Town International Airport and de som ankommer via Beit Bridge fra Zimbabwe og via Maseru Bridge fra Lesotho. Det papirbaserte systemet vil fortsette å være i bruk ved de andre grenseovergangene inntil videre.

Innreise

Fra 17. desember være et krav om at reisende som krysser grensen inn til Sør Afrika ved OR Tambo International Airport, de som reiser ut av Sør Afrika fra Cape Town International, samt de som krysser grensa inn til Sør Afrika ved Beit Bridge fra Zimbabwe og Maseru Bridge fra Lesotho fyller ut et nettbasert helseskjema. Dette kan gjøres fra to dager før innreise. Den reisende vil, når skjemaet er fyllt ut, få tildelt en personlig kode som må fremvises ved grensepassering. Piloten vil være tilgjengelig fra 15. desember. Du finner mer informasjon om ordningen her.

Du finner skjemaet som skal fylles ut her.

Det er også et krav at det ved innreise til Sør-Afrika må fremvises negativ covid-19-test som ikke er eldre enn 72 timer før avreise. Bruk av munnbind er obligatorisk. 

Kontakt ditt forsikringsselskap for bekreftelse på at du er reiseforsikret under oppholdet.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg på kort varsel. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Det er normalt ikke krav om visum for norske borgere for besøk inntil 90 dager, jfr. Sør-Afrikas innreisesider.

Under ditt opphold i Sør-Afrika

Følg rådene fra sør-afrikanske myndigheter. På nettstedet https://sacoronavirus.co.za/ finner du oppdatert informasjon fra helsemyndighetene i Sør-Afrika.

Ved symptom på Covid-19 isoler deg selv og kontakt lege. Corona-hotline i Sør-Afrika for medisinske spørsmål er +27 800 029 999 eller WhatsApp +27 600 123456.

Dersom du oppholder deg i Sør-Afrika og visumet ditt utløp etter 15. mars 2020, og du ikke har kunnet reise ut pga. pandemien, er fristen for å ikke bli erklært uønsket i Sør-Afrika nå forlenget til 31. januar 2021. Se nærmere informasjon fra Departement of Home Affairs, Gazette vol 663 av 30. september.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Sør-Afrika oppfordres til å registrere seg på https://www.reiseregistrering.no/

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Ambassaden har ikke ansvar for om informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser. For siste oppdaterte informasjon om innreisebestemmelser, oppfordres reisende til å ta kontakt med Sør-Afrikas ambassade i Oslo.

Se også spørsmål og svar vedrørende de nye innreisebestemmelsene her

Ambassaden minner om at Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 15. januar. Se nærmere informasjon her: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/