Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Informasjon angående reiser hjem til Norge

Arbeidet med å bistå norske borgere i Sør-Afrika som ønsker å returnere til Norge foregår i nært samarbeid med nordiske og øvrige vestlige ambassader i Pretoria. Mulige reiseruter har vært via Tyskland (Frankfurt eller München), Nederland (Amsterdam) og Storbritannia (London).

Planlegging for plass på evakueringsfly foregår på grunnlag av innmeldt interesse til ambassaden. Ambassaden melder videre til EU-delegasjonen i Pretoria som koordinerer. Fremover vil det bli vanskeligere å forlate Sør Afrika for norske borgere ettersom det settes opp færre fly.

Dersom du ønsker å få plass på et av flyene må ambassaden snarest ha tilsendt følgende informasjon: Fornavn/Etternavn/Fødselsdato/Nasjonalitet/Passnummer/Gyldighetsdato for pass/Kjønn/Hjemmeadresse i Norge/Epost/Telefonnummer/Mobilnummer/Kopi eller foto av personalsiden i passet/Nåværende sykdomsbilde/Behov for assistanse på flyet/Midlertidig adresse i Sør-Afrika/Avreise by JHB eller CPT/Kjøretøy som kan kjøre deg til oppmøtested før flyavgang (farge, modell og registreringsnummer)/Navn på sjåfør som kan kjøre deg til oppmøtestedet.

Eventuell interessemelding bes sendt snarest til [email protected]  Vi ber deg være oppmerksom på at dette ikke er et ordinært rutefly. Det er stort press på plassene på disse flyene. Dersom du ikke er sikker på at du vil reise ber vi deg indikere dette slik at vi er sikre på at de som vil reise gis prioritet. Det er samtidig viktig å være oppmerksom på at vi ikke kan garantere plass.

Det anslås at prisen ligger på mellom 500 og 1000 euro. Det legges i hovedsak opp til at betaling skjer etter hjemkomst, basert på en signert betalingsforpliktelse før ombordstigning. Dere må selv sørge for transport videre til Norge.

Lenke til ambassaden i Berlin som gir informasjon om transportmuligheter fra Tyskland til Norge: https://www.norway.no/de/germany/for-nordmenn/reiseveger-til-norge/

Lenke til ambassaden i Haag som gir informasjon om transportmuligheter fra Nederland til Norge: https://www.norway.no/en/netherlands/for-nordmenn/pa-vei-til-norge-fravia-nederland-informasjon-for-norske-borgere/

Lenke til ambassaden i London som gir informasjon om transportmuligheter fra Storbritannia til Norge: https://www.norway.no/en/uk/norway-uk/news-events/Reiser/

Det er krav fra sørafrikanske myndigheter at alle før ombordstigning blir screenet for Covid-19.

Dersom du blir tildelt plass på et av flyene vil ambassaden utstede et passerbrev for å sikre at du kommer deg fra bolig til møtested for flyvningen.Det er mange EU/EØS-borgere som søkes evakuert fra Sør-Afrika. Det er viktig å være klar over at de som måtte velge å bli værende her trolig vil måtte belage seg på et lengre opphold i Sør-Afrika før ordinære kommersielle flyvninger starter opp igjen.

Vi setter også pris på om du registrerer deg på https://reiseregistrering.no/