Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Reiser til Norge // Travels to Norway

Informasjon om innreiserestriksjoner, karantenebestemmelser og fly til Norge. // Information regarding restrictions on entry, quarantine and flights to Norway.

Innreiserestriksjoner

Regjeringen har innført strenge regler for innreise og grensekontroll i Norge grunnet spredningen av Covid-19 (koronavirus). Utenlandske borgere som ikke har oppholdstillatelse i Norge kan bli bortvist ved grensen av hensyn til folkehelsen. Dette innebærer at alle utlendinger uten oppholdstillatelse, som ikke omfattes av fastsatte unntak, vil kunne bli bortvist uten nærmere vurdering av hvilken smittefare de individuelt utgjør.

Norske statsborgere kan fortsatt reise til Norge.

Reisende vil f.o.m. mandag 9. november måtte dokumentere negativ Covid-19-test tatt maksimalt 72 timer før ankomst. Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.

Personer som kommer til Norge, inkludert turister og besøkende, som ikke er norske statsborgere, fast bosatte utlendinger, eller har arbeids- eller oppdragsgiver i Norge som har besørget enerom for dem, må oppholde seg på karantenehotell, og teste seg i karanteneperioden.

For mer informasjon om grensekontroll, bortvisning av utlendinger og gjeldene unntak, vennligst se:

Det understrekes at regelverket knyttet til hvem som tillates å reise inn i Norge vurderes fortløpende.

 

Visum

Oppdatert informasjon om visumsøknader til Norge er tilgjengelig her: https://www.vfsglobal.com/Norway/SouthAfrica/

 

Karantenebestemmelser i Norge

Personer som reiser til Norge skal i 10 dagers karantene etter ankomst til Norge. I tillegg til karantene ved innreise pålegges man 10 dagers karantene dersom en har hatt nærkontakt inntil 48 timer før en bekreftet smittet person fikk de første symptomene. Visse tilfeller kan gi unntak fra karantenebestemmelser.

F.o.m. 9. november innfører regjeringen krav om at personer som er i innreisekarantene skal oppholde seg på et karantenehotell i karantenetiden på ti dager. Kravet gjelder ikke for personer som er bosatt i Norge, eller eier bolig eller fritidsbolig i Norge. Les mer her.

For mer informasjon om karantenebestemmelser, vennligst se:

 

Praktisk om reiser

Vi anbefaler at du holder kontakt med reise-/flyselskap samt reiseforsikringsselskap for råd om hva de kan bistå med ved eventuelle kanselleringer og informasjon om status for flyvninger til Norge.

Du kan finne informasjon om dine rettigheter som reisende hos Forbrukerrådet.

 

                                                                   ***

 

Restrictions on entry to Norway

The Norwegian Government has implemented extensive restrictions on entry into Norway due to the spread of Covid-19 (coronavirus). Foreign nationals without a residence permit may be rejected for reasons of public health. This means that all foreign nationals without a residence permit, who are not covered by any of the outlined exemptions, will be rejected without further consideration of the risk of infection posed by each individual.

Norwegian nationals can still travel to Norway.

From Monday 9 November, all foreign nationals travelling to Norway from countries with a high level of infection ("red countries") must present a certificate of a negative Covid-19 test when they arrive in Norway. The test must have been taken less than 72 hours before entry. If the person does not present such a test, he or she may be refused entry. The requirement will not apply to Norwegians, persons who reside in Norway or persons in transit.

For more information about border control, entry restrictions and exemptions, please visit:

Please note that the above may change at short notice.

 

Visas

For updated information about visa applications to Norway, please see https://www.vfsglobal.com/Norway/SouthAfrica

 


Quarantine in Norway

Persons who travel to Norway will be placed in home quarantine for 10 days after arrival. Additionally, you will be assigned home quarantine if you have been in close contact with someone who has tested positive for Covid-19 within 48 hours prior to them developing symptoms.

From 9 September 2020, the Norwegian Government introduced a requirement that people in entry quarantine must stay at a quarantine hotel during the 10-day quarantine period. This requirement will not apply to people who reside in Norway or own a home or holiday home in Norway. Read more here.

Practical about travelling to Norway

We recommend that you keep in touch with your travel agent/airline and travel insurance provider for advice on how they can assist you with regards to flight status and possible cancellations.

You can find information about your rights at Forbrukerrådet.