Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Dersom du ikke kommer deg hjem til Norge som planlagt - Covid-19

Norske myndigheter vil til enhver tid forsøke å holde seg oppdatert i forhold til mulighetene for returreise til Norge. Ambassaden i Pretoria er tilgjengelig på epost: [email protected] og på telefon: +27 (0)12 364 3700

Dersom du ikke kommer deg hjem til Norge som planlagt anbefaler vi at du: 

  • Registrerer deg på Reiseregistrering.no
  • Følger med på lokale nyheter i forhold til utviklingen der du oppholder deg og hvilke forholdsregler du kan ta for å redusere smittefare
  • Finner deg et trygt sted der du kan bli boende over noe tid
  • Følger med på reiseinformasjon og eventuelle reiserestriksjoner
  • Kontakter reiseforsikringen din
  • Holder jevnlig kontakt med familien din hjemme i Norge slik at de vet at du har det bra