Globalskolen - søknadsfristen for høstsemesteret 2022 utvidet til 8. september

Globalskolen er et nettbasert undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og KRLE for elever igrunnskolealder som er bosatt i utlandet. Tilbudet er tilpasset familier som ønsker å holdekontakten med Norge og norsk grunnskole.

 

15 leksjoner á 90 minutter

Undervisningen skjer via Internett, og elevene skal bruke minimum 90 minutter per innlevering. Hvert semester består av 15 innleveringer (30 leksjoner hvert skoleår).

Opplegget er godkjent av Utdanningsdirektoratet og kommer inn under ordningen for kompletterende undervisning. 

Norsk som andrespråk
Tilbudet gjelder også for elever som har norsk som andrespråk.

Mer informasjon og søknadskjema finner du på Globalskolens hjemside.

Utvidet søknadsfrist
Søknadsfristen høstsemesteret 2022 er utvidet til 8. september.