Dual citizenship update

Fra mandag 3. februar 2020 kan du registrere søknader om bibehold, gjenerverv og fedremelding i SpN (UDIs søknadsportal på nett). Det er inntil videre ikke mulig å reservere time for å levere søknad og underlagsdokumenter ved norske utenriksstasjoner. Det vil åpnes opp for dette så snart den tekniske løsningen tillater det.

https://www.udi.no/skal-soke/statsborgerskap/

 

From Monday 3 February 2020 these categories of applicants will be able to apply in UDI's online portal:

  • retention of your Norwegian citizenship;
  • those who have previously been Norwegian;
  • those born before 2006 and whose parents were not married at the time of birth

However, it will not be possible to reserve an appointment with the Norwegian embassy in Pretoria to hand in the application and additional documentation until further notice. This will only be possible once the technical solution is in place.

https://www.udi.no/en/want-to-apply/citizenship/