Pestutbrudd på Madagaskar

En bylle- og lungepestepidemi har siden august 2017 utviklet seg på Madagaskar.

Siden august 2017 har det brutt ut en pest med større omfang enn normalt. Per 10. november meldes det om 2 119  tilfeller av pest (skjønt mange har ikke en bekreftet diagnose), hvorav 171 er døde. Pesten er registrert i 55 av Madagaskars 114 distrikter. Ca 70% er rammet av såkalt lungepest, særlig i byene. Spesielt stor er forekomsten i Analamanga-provinsen der hoved­staden ligger. På landsbygda er det i større grad byllepesten som rår – slik den normalt har gjort i foregående år. Det meldes nå om svært få nye tilfeller av pest i Vakinankaratra-regionen, der de fleste nordmennene på Madagaskar befinner seg (stort sett norske helsestudenter på praksisopphold).  

Fortsatt er det bare meldt om et utenlandsk offer for lunge­pesten. Det gjaldt en borger av Seyschellene, som døde etter et kort besøk i september.

De nasjonale myndighetene, i samarbeid med WHO, organiserer arbeidet mot pesten. Anbefalinger bør følges nøye, symptomer på sykdommen må tas på alvor og lege bør konsulteres omgående når det oppstår tegn på sykdommen. Sykdommen kan behandles med antibiotika.

Se mer informasjon på Folkehelseinstituttes nettsider.

Hos mennesker har sykdommen i hovedsak to hovedformer: byllepest og lungepest (direkte overføring fra menneske til menneske). Symptomene som vanligvis observeres ligner influensasyndrom:

  • For byllepest: høy feber, lymfebetennelse med smertefull vevspenning, markert forandring av den generelle tilstanden
  • Lungepest: feber, hoste med rosa spytt eller blodstrimmel, respiratorisk nød, mulig smerte og diaré, rask (<48h) nedbrytning av respiratorisk status

Pest er en gnagersykdom, hovedsakelig båret av rotter, og overføres til mennesker av loppebitt fra smittede gnagere. Overføring til mennesker kan også forekomme enten ved penetrasjon gjennom sår ved kontakt med infisert loppeavføring eller støv, eller ved håndtering av døde, infiserte gnagere eller ved innånding av smittedråper fra en pasient som lider av lungepest. Unngå kontakt med syke mennesker og med gnagere, levende eller døde, og sørg for beskyttelse mot loppebitt.

Forholdsregler en bør ta er:

  • I løpet av eller etter reise til endemiske områder, spesielt når en epidemi er deklarert, straks oppsøke helsestasjon eller annet helsepersonell i tilfelle forekomst av mistenkelige kliniske tegn: tilstedeværelse av smertefull hevelser på steder som øverst på låret, armhulen, nakke, eller hoste med feber;
  • Unngå å være i kontakt med en mistenkt syk
  • Unngå å gå inn i nylig forlatte hus;
  • Unngå håndtering av døde rotter;
  • Beskytt mot loppebitt.

WHO følger situasjonen nøye, men har p.t. ikke reiserestriksjoner til eller på Madagaskar.

Det vises til Folkehelseinstituttet for offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning til nordmenn ved reiser til utlandet.