Pestutbrudd på Madagaskar

En bylle- og lungepest epidemi har siden september 2017 utviklet seg på Madagaskar.

Det meldes per 30.09 om totalt 133 pest tilfeller, hvorav 24 dødsfall. Av de 133 tilfellene er 13 bekreftet som pest, 47 er sannsynlige og 73 mistenkte. Tilfellene er i hovedsak i Toamasina (østkysten), rundt hovedstaden Antananarivo og på veien mellom disse to byene. Men det er også nå noen tilfeller nord-vest i landet. Et av ofrene for lungepesten skal være en utenlandsk borger som var på kort besøk på Madagaskar.

 

De nasjonale myndighetene, i samarbeid med WHO, organiserer arbeidet mot pesten. Forholdsregler bør følges nøye og symptomer på sykdommen må tas på alvor og lege bør konsulteres omgående når det oppstår tegn på sykdommen. Sykdommen kan behandles med antibiotika.

Hos mennesker har sykdommen to hovedformer: byllepest og lungepest (direkte overføring fra menneske til menneske).
Symptomene som vanligvis observeres ligner influensasyndrom:
• For byllepest: høy feber, lymfebetennelse med smertefull vevspenning, markert forandring av den generelle tilstanden
• Lungepest: feber, hoste med rosa spytt eller blodstrimmel, respiratorisk nød, mulig smerte og diaré, rask (<48h) nedbrytning av respiratorisk status

Enkelttilfeller av pest forekommer regelmessig på Madagaskar mellom september og februar i fjerntliggende områder av innlandet (vanligvis over 800 meter over havet).
Det forekommer også isolerte tilfeller utenfor området med endemisk tilstedeværelse.
Pest er en gnagersykdom, hovedsakelig båret av rotter, og overføres til mennesker av loppe bitt fra smittede gnagere. Overføring til mennesker kan også forekomme enten ved penetrasjon gjennom sår ved kontakt med infisert loppeavføring eller støv, eller ved håndtering av døde infiserte gnagere eller ved innånding av smittedråper fra en pasient som lider av lungepest. Unngå kontakt med syke mennesker og med gnagere, levende eller døde, og sørg for beskyttelse mot loppebitt.