NAV vil ikke gjennomføre årets leveattestkontroll

NAV har besluttet at det ikke vil gjennomføres årlig leveattestkontroll av pensjonister og uføretrygdede bosatt i utlandet. Etter planen skulle leveattestene blitt sendt ut 1. april, men på grunn av Korona-situasjonen og behov for interne omprioriteringer i NAV, avlyses kontrollen i 2020. 

Every year NAV sends life certificates to recipients of retirement pension and disability benefit living abroad. Due to the Corona situation we will not send life certificates in 2020.