Praktikantopphold ved ambassaden i Bratislava høstsemesteret 2019

Den norske ambassaden i Bratislava tilbyr et spennende opphold som praktikant for høstsemesteret 2019 fra 1. august til 31. januar 2020. Søknadsfristen er fredag 8. mars 2019.


Målsettingen med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for utenrikstjenesten. Slovakia har en unik posisjon sentralt i Europa, en spennende kultur og et interessant politisk klima. Ambassaden har en stab på åtte ansatte og befinner seg ti minutters gange fra hovedstadens sentrum. Vi søker etter en engasjert student som liker nye utfordringer.


Under veiledning vil praktikanten ta del i varierte og interessante oppgaver som gir et godt innblikk i de mangfoldige arbeidsoppgavene ved en utenriksstasjon. Praktikanten vil ha en sentral rolle i driften av ambassadens nettside og sosiale medier, delta i ambassadens øvrige informasjons- og profileringsarbeid, kulturtiltak samt i arbeidet med politisk og økonomisk rapportering.


Praktikanten må være under utdanning ved et godkjent lærested i henhold til Lånekassen, og kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Praktikanten forutsettes å være samfunnsinteressert, ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk, samt ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Det forutsettes også god kjennskap til bruk av sosiale medier og IKT-verktøy.


Praktikanten vil motta et mindre stipend på om lag NOK 8500 per måned. Reise- og levekostnader dekkes av praktikanten selv. Praktikanttidens varighet er inntil seks måneder med tiltredelse ca. 1. august 2019. Det er mulig å søke om stipend gjennom Erasmus+ programmet. Det er ingenting i veien for å kombinere Erasmus+ stipendet med andre stipend.


Kortfattet søknad, CV, karakterutskrifter/kopi av vitnemål og relevante attester sendes i én PDF-fil til emb.bratislava@mfa.no innen fredag 8. mars. Det er en forutsetning at praktikanten har norsk statsborgerskap, er medlem i norsk folketrygd og har gyldig helsetrygdkort. Aktuelle kandidater må påregne intervju per telefon eller Skype.


Eventuelle spørsmål kan rettes til ambassaderåd Per Øystein Vatne på e-post per.oystein.vatne@mfa.no og telefon + 47 23 95 61 04, eller til nåværende praktikant Victoria Engebretsen på e-post victoria.engebretsen@mfa.no og telefon +421 2 5910 0100.