Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Koronavirus (13.02.2021)

Det er påvist tilfeller av koronaviruset i Slovakia og den norske regjeringen har besluttet at landet anses som rødt fra midnatt, natt til 12 september. Norske reisende til Slovakia bør holde seg oppdaterte om hvordan viruset utvikler seg i regionen. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

 
 
Den slovakiske regjeringen har innført følgende tiltak:
 
πŸ“ŒDersom du ankommer Slovakia fra utlandet etter 17.februar (06:00) og har:
1. Besøkt et EU/EØS land
- Må du gå i karantene
- Du kan teste deg for covid-19 senest åtte dager etter karantenens start og hvis testen er negativ, kan du avslutte karantenen - testen er gratis og fås fra Slovakias Folkehelseinstitutt (alternativt må du betale for testen fra private laboratorier)
- Er du symptomfri er karantenen over etter 14 dager
- Karantenen omfatter også alle i samme husholdning.
Du må umiddelbart rapportere din retur til Slovakia på telefon (se nummeroversikt per region under) eller elektronisk ved å registrere deg på http://korona.gov.sk/ehranica, samt kontakte en lege eller helseinstitusjon hvor du har gyldig helseforsikring.
 
2. Besøkt et land som ikke er i EU/EØS
- Må du gå i karantene
- Må du teste deg for covid-19 senest åtte dager etter karantenens start - testen er gratis og fås fra Slovakias Folkehelseinstitutt (alternativt må du betale for testen fra private laboratorier)
- Karantenen gjelder også alle i samme husholdning.
Du må umiddelbart rapportere din retur til Slovakia på telefon (se nummeroversikt per region under) eller elektronisk ved å registrere deg på http://korona.gov.sk/ehranica, samt kontakte en lege eller helseinstitusjon hvor du har gyldig helseforsikring.
Noen grupper kan ved søknad bli unntatt fra karantene. Se korona.gov.sk for utførlig informasjon for hvilke grupper dette gjelder og hvordan man går frem for å søke om unntak.
Alle som ankommer Slovakia med fly (uavhengig av hvilket land de kommer fra), må registrere seg her: https://www.mindop.sk/covid
 
❗Det er særlige regler for personer som:❗
• har gjennomført covid-vaksinasjon og det har gått to uker etter siste vaksinasjonsdose
• som kan bekrefte at de har hatt covid-19 i løpet av de siste 90 dagene
 
❗Ved ankomst Slovakia kan de som tilhører en av disse gruppene registrere seg hos korona.gov.sk/ehranica. Disse må ha en negativ antigen test som ikke er mer enn 48 timer gammel eller en PCR test som ikke er mer enn 72 timer. Disse må straks gå i karantene eller umiddelbart/uten ventetid ta en PCR test for egen kostnad og karantenetiden vil betraktes som over så snart de kan fremvise en negativ PCR test.
❗Mandag 15. februar 2021 vil det iverksettes skjerpede grensekontroller mellom Slovakia og Polen, Ungarn, Tsjekkia og Østerrike. Grensene vil bli holdt åpne og det vil fortsatt være mulig å reise inn i Slovakia. Noen mindre grenseoverganger vil bli stengt.
 
πŸ“ŒSom hovedregel må alle ha på seg munn- og nesemaske overalt hvor de oppholder seg og ferdes. Det er unntak for maske for barn under tre år, personer med autisme, bussjåfører som sitter i egne lukkede deler av bussen Alle må holde sikker avstand på minst to meter til hverandre uansett hvor de ferdes.
πŸ“ŒAlle skoler er stengt og har fjernundervisning siden 11. januar. Barnehager er kun åpent for barn med foreldre i samfunnskritiske stillinger. I enkelte distrikter i Slovakia er skolene gjenåpnet fra 8. februar (frivillig og gjelder bare laveste trinn på barneskolen. Lærere og foreldre må teste negativt hver syvende dag).
πŸ“ŒFra 19. desember har alle butikker unntatt dagligvare og apotek vært stengt. Antall besøkende i butikker er begrenset til en kunde per 15 kvm. Masker, desinfisering samt distanse er påbudt. Mellom klokken 9:00 og 11:00 kan kun personer over 65 år handle i butikkene. Fra 8. februar 2021 vil hagesentre og skredderverksteder kunne gjenåpnes.
πŸ“ŒAlle restauranter, barer og serveringssteder holdes stengt inntil videre. Det er også forbudt å spise/drikke foran restauranter. Det er anledning til å få mat levert på døra.
πŸ“ŒSkisteder, hoteller og kirker er stengt siden 1. januar.
πŸ“ŒF.o.m. 1. oktober 2020 ble det innført en form for nasjonal unntakstilstand som gir myndighetene utvidede fullmakter til å ta i bruk restriksjoner de anser som nødvendige for å håndtere pandemien, de kan stanse streiker, nødvendige evakueringer fra private eiendommer og at privatpersoner og institusjoner må bistå myndighetene i visse situasjoner. Forlengelse av unntakstilstanden må regelmessig fornyes av Nasjonalforsamlingen. Følg med på nettstedene under samt ambassadens Facebook for oppdatert informasjon.
πŸ“ŒFra 1. januar er det innført et strengt portforbud med få unntak. Det er unntak for reiser til arbeid (dersom man har en gyldig negativ test), gjøre nødvendige innkjøp i nærmeste forretning, lege, apotek, bank, post. Man kan også reise frem og tilbake til covid-testsentre, begravelser, luftetur med hunden, ferdsel i friluft og reiser til utlandet. For en uttømmende liste over unntak fra portforbudet, se nettsidene til slovakiske myndigheter.
πŸ“ŒHjemmekontor må benyttes så langt det er mulig og kontakt med medlemmer av andre husstander unngås frem til den epidemiologiske situasjonen er sterkt forbedret.
πŸ“ŒFra 8. februar har Slovakia iverksatt den såkalte “Covid automat”, som inndeler landet i ulike tiltakssoner avhengig av smittesituasjonen. Automaten er innført for å forenkle og gjøre tiltakene mer forutsigbare.
 
All informasjon, inkludert informasjonsbrosjyrer kan hentes på nettsidene til slovakiske myndigheter (hovedsakelig på slovakisk, men også noen på engelsk).
•Public Health Authority of the Slovak Republic: http://www.uvzsr.sk/
•E-post: novykoronavirus@uvzsr.sk
Døgnåpne telefontjenester (inkludert regionale):
πŸ“žDet offentlige helsekontoret i Slovakia: +421 917 222 682
πŸ“žRegionalt folkehelsekontor i Banská Bystrica: +421 918 659 580
πŸ“žRegionalt folkehelsekontor i Bratislava: +421 917 426 075
πŸ“žRegionalt folkehelsekontor i Nitra: +421 948 495 915
πŸ“ž Regionalt folkehelsekontor i Trnava: +421 905 903 053
πŸ“žRegionalt folkehelsekontor i Trenčín: +421 911 763 203
πŸ“žRegionalt folkehelsekontor i Košice: +421 918 389 841
πŸ“žRegionalt folkehelsekontor i Prešov: +421 911 908 823
πŸ“žRegionalt folkehelsekontor i Ε½ilina: +421 905 342812
Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/