Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Koronavirus (30.09.2020)

Det er påvist tilfeller av koronaviruset i Slovakia og den norske regjeringen har besluttet at landet anses som rødt fra midnatt, natt til 12 september. Alle reisende fra Slovakia til Norge blir derfor ilagt ti dagers karantene. Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan viruset utvikler seg i regionen. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Den slovakiske regjeringen har innført følgende tiltak:
πŸ“ŒReiser du fra et lavrisikoland (se oppdatert liste her: korona.gov.sk) er det ingen restriksjoner ved innreise. Har du besøkt et land som anses som høyrisiko i løpet av de siste 14 dagene må du isolere deg hjemme (evt hotel eller annen egnet fasilitet) til du har mottatt en negativ RT-PCR test for COVID-19. Testen kan ikke være tatt tidligere enn femte dagen i isolasjon, så vær forberedt på å være minst en uke i isolasjon (hvis alt går etter planen og testen er negativ). Testen er gratis og fås fra Slovakias Folkehelseinstitutt.
 
πŸ“ŒDersom du ankommer Slovakia fra utlandet etter 18 september og har:
1. Besøkt et EU land som ikke anses som lavrisiko
- Må du gå i karantene
- Hvis du har symptomer må du teste deg for covid-19 senest fem dager etter karantenens start
- Er du asymptomatisk er karantenen over etter 10 dager
- Karantenen omfatter også alle i samme husholdning.
Det er unntak hvis du kommer fra et EU-land og har et negativt testresultat som ikke er eldre enn 72 timer.
Du må umiddelbart rapportere din retur til Slovakia på telefon (se nummeroversikt per region under) eller elektronisk ved å registrere deg på http://korona.gov.sk/ehranica.
 
2. Besøkt et land som ikke er i EU og ikke nevnt som lavrisikoland på myndighetenes liste
- Må du gå i karantene
- Må du teste deg for covid-19 senest fem dager etter karantenens start.
- Karantenen gjelder også alle i samme husholdning.
Du må umiddelbart rapportere din retur til Slovakia på telefon (se nummeroversikt per region under) eller elektronisk ved å registrere deg på http://korona.goc.sk/ehranica, samt kontakte en lege eller helseinstitusjon hvor du har gyldig helseforsikring.
Noen grupper kan ved søknad bli unntatt fra karantene. Se korona.gov.sk for utførlig informasjon for hvilke grupper dette gjelder og hvordan man går frem for å søke om unntak.
 
πŸ“ŒAlle som ankommer Slovakia med fly etter 7 september (uavhengig av hvilket land de kommer fra), må registrere seg her: https://www.mindop.sk/.../dbdf1ca65e2c8db45ed4030b6d31a3e...
πŸ“ŒSom hovedregel må alle ha på seg munn- og nesemaske overalt hvor de oppholder seg og ferdes med unntak av når en er hjemme, skal spise eller ferdes ute i naturen. Det er også unntak for barn under 2 år, personer med autisme, bussjåfører som sitter i egne lukkede deler av bussen Alle må holde sikker avstand på minst 2 meter til hverandre uansett hvor de ferdes.
Fra 1. Oktober 2020:
πŸ“ŒAlle større ansamlinger (religiøst, kulturelt eller sport) forbys med unntak av bryllup, begravelser og dåp. Det er bare selve seremonien som er tillatt, ikke ansamlinger i etterkant, med mindre alle tilstedeværende har en negativ test ikke eldre enn 12 timer.
πŸ“ŒRestauranter og barer kan være åpne fra 0600 -2200, men bare hvis det er sitteplasser. Det er ikke tillatt å ha stående gjester.
πŸ“ŒAntall besøkende i butikker vil begrenses til 10 kvm per kunde. Masker, desinfisering samt distanse er påbudt.
πŸ“ŒMyndighetene erklærte at f.o.m. 1.10.2020 er det innført en form for nasjonal unntakstilstand. Dette gir myndighetene utvidede fullmakter til å ta i bruk restriksjoner de anser som nødvendige for å håndtere pandemien, de kan stanse streiker, nødvendige evakueringer av private eiendommer og at privatpersoner og institusjoner må bistå myndighetene i visse situasjoner. Følg med på nettstedene under samt ambassadens facebook for oppdatert informasjon.
 
All informasjon, inkludert informasjonsbrosjyrer kan hentes på nettsidene til slovakiske myndigheter (hovedsakelig på slovakisk, men også noen på engelsk).
•Public Health Authority of the Slovak Republic: http://www.uvzsr.sk/
Døgnåpne telefontjenester (inkludert regionale):
πŸ“žDet offentlige helsekontoret i Slovakia: +421 917 222 682
πŸ“žRegionalt folkehelsekontor i Banská Bystrica: +421 918 659 580
πŸ“žRegionalt folkehelsekontor i Bratislava: +421 917 426 075
πŸ“žRegionalt folkehelsekontor i Nitra: +421 948 495 915
πŸ“žRegionalt folkehelsekontor i Trnava: +421 905 903 053
πŸ“žRegionalt folkehelsekontor i Trenčín: +421 911 763 203
πŸ“žRegionalt folkehelsekontor i Košice: +421 918 389 841
πŸ“žRegionalt folkehelsekontor i Prešov: +421 911 908 823
πŸ“žRegionalt folkehelsekontor i Ε½ilina: +421 905 342812
Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/