Koronavirus (19.04.2021)

Det er påvist tilfeller av koronaviruset i Slovakia og den norske regjeringen har besluttet at landet anses som rødt fra midnatt, natt til 12 september. Norske reisende til Slovakia bør holde seg oppdaterte om hvordan viruset utvikler seg i regionen. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Den slovakiske regjeringen har innført følgende tiltak:

📌Dersom du ankommer Slovakia fra utlandet etter 19.april (06:00) og har:

  1. Besøkt et EU/EØS land 

- Må du gå i karantene

- Du kan teste deg for covid-19 senest åtte dager etter karantenens start og hvis testen er negativ, kan du avslutte karantenen - testen er gratis og fås fra Slovakias Folkehelseinstitutt (alternativt må du betale for testen fra private laboratorier) 

- Er du symptomfri er karantenen over etter 14 dager

- Karantenen omfatter også alle i samme husholdning.

Du må umiddelbart rapportere din retur til Slovakia på telefon (se nummeroversikt per region under) eller elektronisk ved å registrere deg på http://korona.gov.sk/ehranica, samt kontakte en lege eller helseinstitusjon hvor du har gyldig helseforsikring.

 

  1. Besøkt et land som ikke er i EU/EØS

- Må du gå i karantene

- Må du teste deg for covid-19 senest åtte dager etter karantenens start - testen er gratis og fås fra Slovakias Folkehelseinstitutt (alternativt må du betale for testen fra private laboratorier) 

- Karantenen gjelder også alle i samme husholdning.

Du må umiddelbart rapportere din retur til Slovakia på telefon (se nummeroversikt per region under) eller elektronisk ved å registrere deg på http://korona.gov.sk/ehranica, samt kontakte en lege eller helseinstitusjon hvor du har gyldig helseforsikring.

Noen grupper kan ved søknad bli unntatt fra karantene. Se korona.gov.sk for utførlig informasjon for hvilke grupper dette gjelder og hvordan man går frem for å søke om unntak.

 

Alle som ankommer Slovakia med fly (uavhengig av hvilket land de kommer fra), må registrere seg her: https://www.mindop.sk/covid

 

❗Det er særlige regler for personer som:❗

  • har gjennomført covid-vaksinasjon og det har gått to uker etter siste vaksinasjonsdose av mRNA vaksiner eller fire uker etter første dose av vektor vaksiner.
  • som kan bekrefte at de har hatt covid-19 i løpet av de siste 180 dagene

❗Ved ankomst Slovakia kan de som tilhører en av disse gruppene registrere seg hos korona.gov.sk/ehranica. Disse må ha en negativ antigen test som ikke er mer enn 48 timer gammel eller en PCR test som ikke er mer enn 72 timer. Disse må straks gå i karantene eller umiddelbart/uten ventetid ta en PCR test for egen kostnad og karantenetiden vil betraktes som over så snart de kan fremvise en negativ PCR test.

📌Fra 1. januar er det innført portforbud mellom kl. 20:00 og 05:00, bare personer som er underveis til jobb, lege, eller luftetur med hund kan forlate eget hjem.

📌Fra 8. februar har Slovakia iverksatt en såkalt “Covid automat”, som inndeler landet i ulike tiltakssoner avhengig av smittesituasjonen. Automaten er innført for å forenkle og gjøre tiltakene mer forutsigbare. 

📌Det er obligatorisk med bruk av FFP2-ansiksmasker i butikker, offentlige transportmidler og alle offentlige steder. Unntatt fra dette vil være barn som kan benytte vanlige masker.

📌Som hovedregel må alle ha på seg munn- og nesemaske overalt hvor de oppholder seg og ferdes. Det er unntak for maske for barn under tre år, personer med autisme og bussjåfører som sitter i egne lukkede deler av bussen. Alle må holde sikker avstand på minst to meter til hverandre uansett hvor de ferdes. Fra 19 april er masker ikke lenger obligatorisk utendørs så fremt det er minst fem meters avstand til andre.

📌Alle restauranter, barer og serveringssteder holdes stengt inntil videre. Det er også forbudt å spise/drikke foran restauranter. Det er anledning til å få mat levert på døra.

📌F.o.m. 1. oktober 2020 ble det innført en form for nasjonal unntakstilstand som gir myndighetene utvidede fullmakter til å ta i bruk restriksjoner de anser som nødvendige for å håndtere pandemien, de kan stanse streiker, nødvendige evakueringer fra private eiendommer og at privatpersoner og institusjoner må bistå myndighetene i visse situasjoner. Forlengelse av unntakstilstanden må regelmessig fornyes av Nasjonalforsamlingen. Følg med på nettstedene under samt ambassadens Facebook for oppdatert informasjon.

📌Skoler og barnehager vil fra 19 april gradvis gjenåpnes.

Fra 19 April 2021:

📌Alle butikker og servicetilbud vil gjenåpne. Også kirker, museer, zoologisk og botaniske hager gjenåpnes. De må følge flere restriksjoner, inkludert maksimum en kunde per 15 kvm, samt en negativ covid-test fra siste 7 dager. Dagligvare og apotek er åpne uten krav om test. Masker, desinfisering samt distanse er påbudt. Mellom klokken 9:00 og 11:00 kan kun personer over 65 år handle i butikkene.

📌Det er mulig å reise mellom distrikter, men bare med en negativ covid test fra siste 7 dager.

📌Svømmehaller og bibliotek gjenåpnes for maksimalt seks personer med en negativ covid test fra siste 7 dager.

📌Hoteller gjenåpnes med maksimalt to voksne fra samme husholdning per rom. Hotellrestauranter forblir stengt.

📌Hjemmekontor er fortsatt anbefalt, men ikke obligatorisk. Alle som møter på arbeid må ha negativ test, med mindre de er vaksinert.

 

All informasjon, inkludert informasjonsbrosjyrer kan hentes på nettsidene til slovakiske myndigheter (hovedsakelig på slovakisk, men også noen på engelsk).

 

Døgnåpne telefontjenester (inkludert regionale):

📞Det offentlige helsekontoret i Slovakia: +421 917 222 682

📞Regionalt folkehelsekontor i Banská Bystrica: +421 918 659 580

📞Regionalt folkehelsekontor i Bratislava: +421 917 426 075

📞Regionalt folkehelsekontor i Nitra: +421 948 495 915

📞 Regionalt folkehelsekontor i Trnava: +421 905 903 053

📞Regionalt folkehelsekontor i Trenčín: +421 911 763 203

📞Regionalt folkehelsekontor i Košice: +421 918 389 841

📞Regionalt folkehelsekontor i Prešov: +421 911 908 823

📞Regionalt folkehelsekontor i Žilina: +421 905 342812

 

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/