Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Koronavirus (07.01.2021)

Det er påvist tilfeller av koronaviruset i Slovakia og den norske regjeringen har besluttet at landet anses som rødt fra midnatt, natt til 12 september. Alle reisende fra Slovakia til Norge blir derfor ilagt ti dagers karantene. Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan viruset utvikler seg i regionen. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Den slovakiske regjeringen har innført følgende tiltak:
📌Reiser du fra et lavrisikoland (se oppdatert liste her: korona.gov.sk) er det ingen restriksjoner ved innreise. Det er pt ingen av Slovakias naboland som anses som lavrisiko og ved transit vil man være omfattet av karantenen. Hvis du ankommer fra et EU-land kan man unngå karantene og registrering ved å fremvise en negativ RT-PCR test som ikke kan være eldre enn 72 timer etter ankomst.
📌Har du besøkt et annet land som anses som høyrisiko i løpet av de siste 14 dagene (nesten alle land) må du isolere deg hjemme (evt hotel eller annen egnet fasilitet) til du har mottatt en negativ RT-PCR test for COVID-19. Testen kan ikke være tatt tidligere enn femte dagen i isolasjon, så vær forberedt på å være minst en uke i isolasjon (hvis alt går etter planen og testen er negativ). Testen er gratis og fås fra Slovakias Folkehelseinstitutt.
📌Dersom du ankommer Slovakia fra utlandet etter 16 november og har:
1. Besøkt et EU land som ikke anses som lavrisiko
- Må du gå i karantene
- Hvis du har symptomer må du teste deg for covid-19 senest fem dager etter karantenens start
- Er du asymptomatisk er karantenen over etter 10 dager
- Karantenen omfatter også alle i samme husholdning.
Det er unntak hvis du kommer fra et EU-land og har et negativt testresultat som ikke er eldre enn 72 timer (se over).
Du må umiddelbart rapportere din retur til Slovakia på telefon (se nummeroversikt per region under) eller elektronisk ved å registrere deg på
http://korona.gov.sk/ehranica.
2. Besøkt et land som ikke er i EU og ikke nevnt som lavrisikoland på myndighetenes liste
- Må du gå i karantene
- Må du teste deg for covid-19 senest fem dager etter karantenens start.
- Karantenen gjelder også alle i samme husholdning.
Du må umiddelbart rapportere din retur til Slovakia på telefon (se nummeroversikt per region under) eller elektronisk ved å registrere deg på
http://korona.gov.sk/ehranica, samt kontakte en lege eller helseinstitusjon hvor du har gyldig helseforsikring.
Noen grupper kan ved søknad bli unntatt fra karantene. Se korona.gov.sk for utførlig informasjon for hvilke grupper dette gjelder og hvordan man går frem for å søke om unntak.
Alle som ankommer Slovakia med fly etter 7 september (uavhengig av hvilket land de kommer fra), må registrere seg her:
https://www.mindop.sk/covid/forms/edit/dbdf1ca65e2c8db45ed4030b6d31a3e9fa3f
📌Som hovedregel må alle ha på seg munn- og nesemaske overalt hvor de oppholder seg og ferdes. Fra 15 oktober gjelder dette også utendørs. Det er unntak for maske for barn under 3 år, personer med autisme, bussjåfører som sitter i egne lukkede deler av bussen Alle må holde sikker avstand på minst 2 meter til hverandre uansett hvor de ferdes.
📌Alle skoler vil være stengt og ha fjernundervisning fra 11 januar. Barnehager vil bare holde åpent for barn hvis foreldre arbeider i kritisk infrastruktur. Barneskole og barnehager planlegges åpnet 18 januar. Øvrige skoler kan åpnes 25 januar etter massetesting av elever og lærere.
📌Fra 19 desember vil alle butikker unntatt dagligvare og apotek holdes stengt. Antall besøkende i butikker er begrenset til 15 kvm per kunde. Masker, desinfisering samt distanse er påbudt. Slovakia har egne handletidspunkt for de over 65 år. Fra 09-11.
📌Alle restauranter, barer og serveringssteder holdes stengt inntil videre. Det er også forbudt å spise/drikke foran restauranter. Det er anledning til å få mat levert på døra.
📌Skisteder, hoteller og kirker holder også stengt fra 1 januar.
📌Myndighetene erklærte at f.o.m. 01.10.20 er det innført en form for nasjonal unntakstilstand. Dette gir myndighetene utvidede fullmakter til å ta i bruk restriksjoner de anser som nødvendige for å håndtere pandemien, de kan stanse streiker, nødvendige evakueringer av private eiendommer og at privatpersoner og institusjoner må bistå myndighetene i visse situasjoner. Følg med på nettstedene under samt ambassadens facebook for oppdatert informasjon.
📌Fra 1 januar er det innført et strengt portforbud med få unntak. Dette vil fortsette frem til 24 januar I første omgang. Det er unntak for reise til arbeid, nødvendige innkjøp i nærmeste forretning, lege, apotek, bank, post. Man kan også reise frem og tilbake til testsentre for covid test, begravelser, luftetur med hund, utendørs i naturen separert fra andre og reise for utenlandsbesøk. For en uttømmende liste over unntak fra portforbudet, se nettsidene til slovakiske myndigheter.
📌Hjemmekontor må benyttes så langt det er mulig og kontakt med medlemmer av andre husstander unngås frem til den epidemiologiske situasjonen er sterkt forbedret.
📌For Nitra regionen gjelder egne, strengere restriksjoner. Se nettsidene under for detaljert informasjon.
 
All informasjon, inkludert informasjonsbrosjyrer kan hentes på nettsidene til slovakiske myndigheter (hovedsakelig på slovakisk, men også noen på engelsk).
•Public Health Authority of the Slovak Republic: http://www.uvzsr.sk/
•E-post: novykoronavirus@uvzsr.sk
Døgnåpne telefontjenester (inkludert regionale):
📞Det offentlige helsekontoret i Slovakia: +421 917 222 682
📞Regionalt folkehelsekontor i Banská Bystrica: +421 918 659 580
📞Regionalt folkehelsekontor i Bratislava: +421 917 426 075
📞Regionalt folkehelsekontor i Nitra: +421 948 495 915
📞Regionalt folkehelsekontor i Trnava: +421 905 903 053
📞Regionalt folkehelsekontor i Trenčín: +421 911 763 203
📞Regionalt folkehelsekontor i Košice: +421 918 389 841
📞Regionalt folkehelsekontor i Prešov: +421 911 908 823
📞Regionalt folkehelsekontor i Žilina: +421 905 342812
Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/