Forhåndsstemmegivning Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Det er mulig å forhåndsstemme fra utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen fra 1. juli 2019.

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet, kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller oppnevnte stemmemottakere. Svalbard og Jan Mayen er omfattet av de samme reglene som utenriksstemmegivning.

En oversikt over hvor det er mulig å forhåndsstemme i utlandet, blir publisert på valg.no før forhåndsstemmeperioden utenriks starter den 1. juli 2019.

Velgeren er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune senest kl. 17 dagen etter valgdagen 9. september for å telle med i oppgjøret. Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang.

Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivningen i utlandet. Det eneste du trenger å ta med er legitimasjon.

Hvor er det mulig å stemme i utlandet?

Det er mulig å forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner. På den norske ambassaden i Bratislava kan du forhåndsstemme i åpningstiden mandag til fredag, 08.30 til 16.00 fra 1. juli. Ambassaden tar forbehold for fridager som måtte oppstå i denne perioden. Derfor kan det være lurt å sjekke våre hjemmesider før du skal avlegge din stemme.

Velgere i utlandet som ikke kan oppsøke en stemmemottaker, kan selv sende stemmen sin til hjemkommunen i Norge i et brev, såkalt brevstemmegivning.

 

Mer informasjon finner du: HER