EEA and Norway Grants 2009 – 2014 in Slovakia (video)

 

Successful story of EEA and Norway Grants in Slovakia! 
What was achieved within the 2009-2014 program period? A 5-minute vivid and colorful short film about the top successful projects in Slovakia financed by the grants in this decade of 2010s. See for yourself!

 

Úspešný príbeh grantov EHP a Nórska na Slovensku!
Čo všetko sa dosiahlo počas programového obdobia 2009 – 2014? Toto 5-minútové video vám živo a farbisto ukáže najlepšie projekty financované z grantov na Slovensku v tomto desaťročí.