ANNOUNCEMENT / OZNÁMENIE 19.12. 2019

Kontaktinformasjon grunnet teknisk feil / Contact information due to a technical error / Informácia o technickej poruche

Grunnet en midlertidig teknisk feil, er ikke ambassaden tilgjengelig på telefon. Ved nødstilfelle, vennligst kontakt via email [email protected] eller ring Utenriksdepartementet (Oslo) 0047 23 95 00 00. Oslo jobber med å løse problemet.

 

Due to a temporary technical error, there is no telephone connection to the Norwegian Embassy in Bratislava. In case of emergency please contact us via email [email protected] or call the MFA in Oslo on 0047 23 95 00 00. Oslo is working on the removal of the problem.

 

Z dôvodu dočasnej technickej poruchy nefunguje na nórskej ambasáde v SR telefónne spojenie, preto Vás žiadame v prípade potreby kontaktovať nás buď emailom na [email protected] alebo na čísle nórskeho ministerstva zahraničia: 0047 23 95 00 00. Na odstránení poruchy sa pracuje.