Ambassaden i Bratislava søker studentpraktikant for våren 2020

Ambassaden i Bratislava søker praktikant for våren 2020. Søknadsfrist er 24. september

Tiltredelse i slutten av januar/begynnelsen av februar 2020. Praktikantoppholdet er på 6 måneder.

Vi kan tilby:

  • Varierte og lærerike arbeidsoppgaver i en sentral posisjon i Europa
  • God innføring i Europas aktuelle politiske og økonomiske prosesser
  • Engasjerende og varierte arbeidsoppgaver ved en norsk utenriksstasjon

Er du under høyere utdanning, interessert i EU- og sentraleuropeisk politikk, og Norges tilknytning til disse gjennom EØS?

Kunne du tenke deg et utenlandsopphold, arbeidserfaring og stort faglig utbytte? Søk praktikantstilling hos oss!

Om praktikantordningen

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten ta del i varierte og interessante arbeidsoppgaver, som gir et godt innblikk i ambassadens virke.

Du får mulighet til å styrke deg faglig på sentraleuropeisk politikk og EU. Du vil skrive politiske rapporter, planlegge og gjennomføre arrangementer, samt gjøre kultur- og informasjonsarbeid. Praktikanten vil også ha en sentral rolle i driften av ambassadens nettside, og sosiale medier (Facebook og Instagram). Skriveerfaring fra nettpublisering/journalistikk og evne til å overholde korte tidsfrister er derfor en fordel.

Norge samarbeider med Slovakia om finansieringsordningene under EØS-midlene. Som praktikant i et EU-medlemsland har du mulighet til å følge både Slovakias utenrikspolitikk og Europapolitikk generelt. Et opphold på ambassaden i Bratislava vil gi en unik mulighet til internasjonal arbeidserfaring og dypere innsikt i en spennende del av Europa.

Kvalifikasjoner

Søkere må være under høyere utdanning, være samfunnsinteresserte, ha meget god skriftlig- og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk, og inneha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Søker bør ha kjennskap til internasjonale forhold, gjerne EU/EØS-saker. Kjennskap til kulturelle og politiske forhold i regionen, samt slovakisk språk er en fordel, men ingen nødvendighet. Selvstendighet, fleksibilitet og gode organisatoriske evner er egenskaper vi setter pris på hos kandidatene.

Praktisk

Praktikantstillingen er ulønnet, men det utbetales et stipend på 8500NOK per måned. Praktikanten må selv dekke reise- og boligutgifter, men ambassaden kan være behjelpelig med å finne bolig. Det er en forutsetning at praktikanten har norsk statsborgerskap og er medlem i norsk folketrygd. Det er mulig å søke om stipend gjennom Erasmus+ programmet. Det er ingenting i veien for å kombinere Erasmus+ stipendet med andre stipend.

Søknad

Kortfattet søknad med CV, referanser og vitnemål, lagt sammen i én PDF-fil, sendes til [email protected], merket Studentpraktikant vår 2020 i emnefeltet. Søknadsfrist 24. september. Aktuelle kandidater innkalles til videointervju. Eventuelle spørsmål om praktikantordningen kan rettes til nåværende praktikant Eivind Kvile ([email protected]) +47 415 89 061 eller Deputy Head of Mission ([email protected]) 00421 910 921 992.