Norwegian Passport - Photo:Avinor
Photo: Avinor

Pass

Ambassaden i Bratislava utsender ikke pass. Dersom man er ute på reise og passet blir stjålet eller tapt under reisen, kan ambassaden utstede nødpass eller et midlertidig reisedokument.

Ved søknad om vanlig pass kontaktes ambassaden i Wien.

Kontaktinfo Wien:

Telefon: +43 (0)1 - 71 660 & +47 23 95 37 83

E-Mail: emb.vienna@mfa.no  

Adresse: Königlich Norwegische Botschaft in Österreich
Reisnerstrasse 55-57
1030 Wien