embassy.jpg
Photo: Laszlo Juhasz

Om ambassaden

Norge har samarbeidet med Slovakia siden opprettelsen av den slovakiske republikk 1. januar 1993. Norges ambassade i Bratislava ble åpnet i september 2004 og har i dag åtte ansatte.

Address

Palisády 29
811 06 Bratislava 
Slovakia

Tel:  +421 2 5910 0100
Norwegian tel:  +47 23 95 61 00
E-mail: emb.bratislava@mfa.no

Ambassaden er åpen mandag til fredag fra kl 08:30 - 16:00

Slovakia har en ambassade i Oslo. Forholdet mellom Norge og Slovakia er godt, og de bilaterale kontaktene er økende.

1. mai 2004 ble Slovakia medlem av EU, og dermed gjennom EØS-avtalen en partner av Norge i EUs indre marked.

Det viktigste kontaktpunktet mellom landene er EØS-finansieringsordningene. Norge bidro med om lag 70 millioner euro i løpet av første femårsperiode (2004-2009). Denne ordningen ble videreført for perioden 2009-2014, og Norges bidrag økte til om lag 80 millioner euro. For syvårsperioden 2014-2021 vil Norge bidra med 113 millioner euro. Finansieringsordningene fungerer som en god plattform for bilateralt samarbeid. Les mer om EØS-finansieringsordningene her.